De volgende ontsluiting

De volgende ontsluiting

Weer een stap verder in het ontsluiten van Atlantis.

Enige tijd geleden heb ik jullie melding gemaakt van de ontsluiting van de gouverneurswoning en de portierswoning betreffende èèn van de provincies van Atlantis. Ik vertelde toen ook dat er nog een tussenwoning bleek te zijn. Maar op dat moment mocht ik niet naar die woning kijken omdat er door het Ashtar Command nog te veel ontruimingen plaats moesten vinden. De energie in en om deze woning heen was dusdanig vergiftigd dat ik er nog niet in mocht kijken.
Maar nu is de plek vrijgegeven en mag ik er over schrijven.

Deze plaats was gesitueerd op een plek die tegenwoordig Hazerswoude Rijndijk (Zuid Holland Nederland) heet. Ik heb een aantal jaren een ruimte gehuurd in gebouw Het Anker ter plekke. Dit gebouw was gelokaliseerd boven op deze tussenwoning. En het bizarre fenomeen deed zich voor dat degene die ooit in die oude tijden (na de overname) als beheerder was aangesteld, ook tijdens dit leven weer op dezelfde plek dit gebouw beheerde. Deze man regelde toen dat vele oud Atlantiërs die in het gebouw gevangen gezet werden na verhoor en vaak marteling ontdaan werden van hun familierechten en vervolgens door verhandeld werden naar bijv. het slavenplatform in Driebrugge. Enorme prijzen werden daarvoor betaald. Vanaf dit platform werd men via het ruimtestation waar tegenwoordig Schiphol gesitueerd is ( ook dat is beschreven) verder verhandeld. Of erger; men werd via het Bakkumportaal naar laag afgestemde gebieden gebracht, waar men als slaaf in de mijnen of bij families ter plaatse te werk werd gesteld. Ik heb daar het laatste jaar veel over mogen leren en zien. En dit was vreselijk. Het laatste jaar is een heel zwaar jaar geweest. Na de ontsluiting van het Bakkum portaal vorig jaar juli is er zoveel in werking gezet. Ik heb geen tijd en woorden genoeg gehad om dit alles te beschrijven. Het meeste heeft zich achter de schermen voltrokken. En het Ashtar Command heeft alles in kaart gebracht en uitgezuiverd. Sommige zuiveringen vinden nog steeds plaats.

Terug naar het gebouw en zijn functie.

Als men toentertijd op audiëntie kwam bij de gouverneur, werd men via de portierswoning in dit gebouw ondergebracht. Er was een centrale ruimte. Ingelegd met een mozaïekvloer. Een prachtige goudgroene ster in een goudgele zon. Rondom deze ruimte waren vele retraitekamers. Rustig en prachtig ingericht. Verse bloemen in elke kamer, een kan met water, een brood. Schone kledij naar keuze.
Ook was er een badhuis aan verbonden. Dit badhuis werd d.m.v. ondergrondse kanalen verwarmd. Baden van allerlei aard, voorzien van kruiden en andere helende en verzorgende producten stonden klaar voor een ieder die hier aan kwam.
De meeste mensen hadden een lange reis gemaakt om hier te komen. Het was bekend op welke dagen de gouverneur audiëntie hield. Zeven dagen voor aanvang van dit gebeuren was men aanwezig. Uit allerlei richtingen. Die zeven dagen werden benut om uit te rusten, te baden en zich innerlijk in te stellen op de audiëntie. Allen droegen een paspoort bij zich in de vorm van een helder kristal. Dit kristal werd bij aankomst in een centraal wandbord geplaatst. Op die wijze kon men ogenblikkelijk alle gegevens van een persoon lezen en wist men de familiebetrekkingen en de plaats van herkomst te lokaliseren. Na afloop van de audiëntie kreeg men het kristal weer terug en nam men dit mee naar huis. Aangevuld met wijze raad en leerprogramma's voor de gehele familie/ streek.
Na de zeven dagen retraite ging men dan naar de gouverneur in het grote huis. De audiëntie duurde drie dagen en nachten. Al die tijd at men niet, maar leefde men van de energie die in positieve stromen naar elkaar toegezonden werd. De gouverneur kon in contact treden met hogere dimensies en gaf zijn raad door. Deze energie werd vervolgens opgeslagen in het bewustzijn van de aanwezigen en in het kristal overgedragen. Een prachtig en heilig gebeuren.
Men ging terug naar het retraitehuis. Nam nog een aantal dagen de tijd om de energie te integreren en dan reisde men weer naar huis.
De centrale ruimte in dit gebouw werd gevoed door energie vanuit de Andromeda nevelen. Het sterrenvolk dat hier woont stuurde zonnen hartestroom naar het mozaïek op de vloer. De pelgrims die in de ruimte kwamen werden dan doorstraald met dit licht. Het zette hun harten in vuur en vlam en bezielde hen met nieuw licht, nieuwe plannen.
Dit licht ondersteunde tevens de gehele omgeving. Naar alle richtingen straalde het uit en bouwde een sfeer van positiviteit op.
Na activering van deze ruimte zag ik de sterrenstroom in goudgroene banen uit het gebouw wegstromen. De gouverneurswoning en de portierswoning werden er door aangetrild. Je zag meteen dat alles vroeger een prachtige eenheid vormde.

Die eenheid werd ruw onderbroken door de indringers. De lichtkristallen ( paspoorten) werden in beslag genomen. Er stonden nl. heel handige gegevens in. Aan de hand daarvan kom men gemakkelijk de Atlantiërs traceren en manipuleren. Van hun rechten ontdoen en wegmoffelen.

De retraitekamers en dit prachtige gebouw werden gebruikt als gevangenis. Als martelkamers, als poorten des doods. Van hieruit startte de horror en de intenties van dit gebied werden hierdoor geheel gedood. Een levende plaats werd een plaats des doods. Het zonlicht ging letterlijk uit.

Wat een zegen dat deze plaats weer gevoed mag worden door het levende licht en een poort van zonneschijn mag zijn voor de toekomst. We zijn er nog niet, maar er is beweging te zien.

Ik kreeg aansluitend op dit verhaal een aantal prachtige zielen bij me die de Andromeda aura's in zich droegen. Ik mocht hun aura's ontsluiten en koppelen aan het hogere licht. Veelal jonge mensen die voor deze taak in deze streek geboren zijn. En gaan helpen om dit mooie licht te gronden in dit gebied.
Ik heb gezien dat er vele huizen en gebouwen vrijgegeven zijn en dat in elk huis op een centraal punt het Andromeda vuur weer brandt. Groen gouden vlammen op een schaal van licht. Als een Olympisch vuur. Op een pilaar. Als een teken van kracht en hoop.

We gaan vooruit, stap voor stap en alles wat ooit kapot gemaakt is zal heel worden. Het Atlantisvolk zal herrijzen en men zal zijn rechtmatige bezittingen terug krijgen. De indringers, meelopers en dubbelspionnen worden verdreven.

Wat een geschenk.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email