Bronlicht

Bronlicht

Ontsluiting in Zuid Holland.
Leiden/Oegstgeest.
Ashtar Command.

Er is weer een flinke ontsluiting op gang gebracht in de regio Zuid Holland.
In het wereldbewustzijn liggen op diverse plaatsen koppelpunten naar de kosmos. Een soort van kristallen pijpleidingen die op de sterrenpoorten aansluiten. Als er dus een sterrenpoort activatie is geweest, is het een logisch gevolg dat de pijpleidingen die er op aansluiten ook geactiveerd worden. Zodat de " sterrenstroom" door de leidingen heen vervoerd kan worden en rondom de aarde een energienetwerk van draagkrachtig licht aan kan brengen. En tevens het lichtstelsel daarmee van de juiste brandstof kan voorzien.
In Oegstgeest ligt zo een aansluiting. Het is lange tijd verborgen geweest oftewel weggezakt in het aardebewustzijn. Bedekt met energetisch afval. Nu komt het tevoorschijn. De inwerking vanuit de kosmos is dusdanig groot dat dit soort koppelpunten energetisch gezuiverd en daarna vrijgemaakt kan worden.
Het koppelpunt in Oegstgeest sluit aan op een wereldwijd netwerk, een universeel traject. Vanuit dit punt worden er activaties gedaan naar alle richtingen. Rondom dit kristallen koppelpunt liggen twaalf kleinere koppelpunten die onderling op elkaar aansluiten, maar ook ieder voor zich andere pijpleidingen voorzien van energie. Multidimensionaal opgebouwd, bereikbaar via diverse niveaus en bewustzijnsafstemmingen. Als dit punt werkt kun je als het ware vanuit de kern de energie steeds verder openvouwen en verbinden naar alle richtingen. Een hologram van pure energie die naar mate het zich steeds verder ontvouwt ook krachtiger wordt in bereik. Rondom dit punt is veel te doen geweest. Het is een belangrijk instroompunt van helder licht. Via dit punt was het ooit mogelijk om inter-dimensionaal te reizen. Belangrijkste was echter dat er bronnen van helder licht rondom deze punten open bloeiden. Die de gehele streek vruchtbaar maakten. Dit bronlicht klaterde als water door de tijdslagen heen en vormde een subtiele, voedzame, heldere verbinding tussen de dimensies in. Een soort rivier van licht die grensvervagend kon meanderen. En waarin duizenden zielen hun bad konden nemen. Hun reiniging konden ondergaan. Hun aansluiting naar de bron konden bestendigen. Door het dichtslaan van dit koppelpunt hield ook het bronlicht op te stromen en de tijdsrivieren droogden op. De energie werd dor en onvruchtbaar, moerassig, troebel en op den duur droogden de beddingen zelfs helemaal op. De leidingen zakten weg en slibden dicht. Het is dus zeer verheugend dat dit Bronpunt terug opent en van lieverlee de tijdsrivier weer kan gaan stromen. Vanuit dit punt liep een schitterende rivier van licht naar de Witte Tempel in Noord Holland, maar ook naar de Sterrentempel in Zeeland. Van hieruit stroomde de rivieren door de wereld in. Als deze rivieren van zuiver licht weer gaan stromen en de koppelpunten als pomp kunnen fungeren voor dit licht dat rechtstreeks uit de kosmos wordt gefilterd is er een positieve stap vooruit gezet. Het is de bedoeling dat het sterrenwater zich verbindt met de rivieren, meren en zeeën van deze wereld. Vooral de inlandse meren spelen hierin een grote rol. Vandaar dat vanuit dit punt de energie eerst en vooral naar Finland gebracht wordt. Naar de Moedermeren van Europa. In de oudheid dienden deze meren als opslagbekken. In Finland zelf ligt ook een belangrijk oer koppelpunt, dat nog dieper inwerkt dan die in Oegstgeest. Vanuit dit punt werden de meren/ het water opgeladen met krachtige energie. Ook in Finland wordt het dus hoog tijd dat de energie teruggrijpt op de Bron. Daar wordt aan gewerkt. De verbindingen komen tot stand. In Oegstgeest woont een prachtige Finse dame die in staat is om deze punten samen te brengen. In haar bewustzijn zijn de coderingen opgeslagen die van oudsher de belangrijke koppelpunten kunnen bereiken. Nu komen de coderingen vrij en mogen ze geactiveerd worden op vele niveaus. Het bewustzijn van Paula grijpt ver terug. Zij is een oeroude ziel. De oervaders en moeders kennen haar. En roepen haar op tot ontwaken. Zij willen door haar heen, in samenwerking met onze kosmische vrienden de " pijpleidingen" terug aan sluiten op het grote geheel.
Via het bewustzijn van Maarten (haar partner) worden die punten samengebracht. En in elkaar gekoppeld. 
In en rondom Oegstgeest wonen veel zielen die van oudsher verbonden zijn met dit punt, het levenswater en de pijpleidingen. Ooit heeft zich een helse strijd rondom dit levenswater afgespeeld. Het hele gebied draagt daar nog de innerlijke littekens van mee. Het wordt dus tijd dat ook op dit niveau de energie gaat samensmelten, verbinden en stromen.
Het bewustzijn van een oeroude "AARTSMOEDER'' zit in de kern van de bron en bidt, zingt en mediteert daar al eeuwen lang om de plek te zuiveren en vrij te maken.
Anderen zie ik er om heen bewegen om haar te beschermen en in de Bron te houden. 
Weer anderen proberen haar uit de Bron te trekken om zelf de plek in te nemen. Heel verwarrend en heftig.
Een ieder die in dit gebied woont en geestelijk wakker is, heeft op de één of andere manier te maken gehad met dit Bronpunt, ten goede of ten kwade. Het is niet meer belangrijk hoe en wat. Het licht wordt vrijgegeven. Het Ashtar Command gaat het levende water verbinden met de drooggevallen bronnen en putten zodat deze zich kunnen herladen met dit positieve licht. Verborgen bronnen worden opengeslagen. Beken en rivieren worden verbonden. Het water mag weer stromen en meanderen door de tijdslagen heen, voorbij grenzen en regels. In ons bewustzijn worden de bronputten geopend en de koppelpunten aangesloten. Het levende water zuivert en heelt tot op zeer diepe niveaus.
Nog even en we kunnen weer baden in de bronnen van het eeuwige licht. Er wordt hard aan gewerkt om het levenswater rond te pompen. Het is begonnen. De ontsluiting is een feit.
De nieren/filters van ons lichtstelsel gaan weer werken. De uitzuivering kan op een dieper niveau plaats vinden. Waardoor ook de voeding vanuit de Centrale Bron weer sterker kan worden. Waardoor ons lichtstelsel meer levensenergie aan kan maken. Waardoor al het leven op aarde meer levensvatbaar wordt.

Ik wil allen die in deze omgeving wonen en bewust of onbewust meegewerkt hebben aan de ontsluiting van dit proces bedanken voor hun inzet.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email