Loodzwaar

Loodzwaar

Loodzwaar.

Vandaag werd ik bij een bijzondere ontsluiting betrokken. Echt heel bizar weer.
Ik heb jullie al eens eerder verteld over de implantaten die in vroeger tijden in ons bewustzijn zijn gezet. Vandaag kreeg ik daar weer eens een bevestiging van. Ik vertel gewoon wat er gebeurde. Ik laat het aan jou over wat het in je bewustzijn voor je doet.

Er kwam een vrouw bij me met wie ik al jaren werk. In het allereerste begin, nu ongeveer tien jaar geleden heb ik uit haar ruggengraat, onder aan de rug een soort kastje weg moeten halen. In dit kastje zaten energetische verbindingen die teruggrepen naar een andere tijd, een ander lichtstelsel zelfs. Via dit kastje werden de indrukken die ze opdeed in haar aardse levens opgeslagen, versleuteld en als informatie naar het betreffende lichtstelsel doorgestuurd. Aan de hand hiervan konden de bewoners van dit lichtstelsel ons op aarde volgen en zo nodig ingrijpen op ons bewustzijn. In die tijd kreeg ik veel mensen bij me die op de één of andere wijze een ingebouwd implantaat droegen. In eerste instantie begreep ik ook niet waarom ik dit moest zien. Ik vond het raar, had er niks mee en ging zelfs aan mezelf twijfelen of het wel klopte. Toch werd ik gestimuleerd om hierop door te werken en lieten mijn gidsen mij steeds beter de verbindingen van dit alles zien en ook het nut er van. Langzaam maar zeker kwam ik daardoor in Atlantis terecht en kreeg ik te zien wat er vnl. in die periode mis was gegaan en hoe de mensheid heden ten dage nog steeds worstelt om die klap te boven te komen. Heel veel karma dat de mensheid nu weg filtert stamt nog uit die tijd. Ik heb heel wat implantaten de revue zien passeren. Heb daar ook regelmatig over geschreven. Vaak vertel ik dingen niet, gewoon omdat ze te bizar zijn voor woorden en de mensheid angst aan zouden jagen. En als we iets niet willen is het dat wel. Er zijn al zoveel mensen bang voor het jaar 2012, we moeten die angst niet voeden.
Nu jaren later, kwam er bij de desbetreffende dame weer een implantaat omhoog. Daar dit implantaat bij zeer velen ingebouwd is wil ik er toch over schrijven, want we moeten hier echt van af.
Recht boven de epifyse ( onze kosmische antenne) zag ik op het snijvlak van een aantal energielijnen een zwartgrijzig, rechthoekig, metaalachtig plaatje zitten. Vanaf dit punt liepen er beeldreflecties van dit plaatje door de hele chakra lijn heen naar beneden toe. In het buikpunt ( het Ikbenpunt) zag ik een zeer grote. Ook de aura om haar heen was gevuld met kleinere en grotere rechthoekige plaatjes op bepaalde punten ingebracht. Van plaatje naar plaatje liepen er "ijzeren" verbindingen waardoor het leek of haar bewustzijn gevangen zat in een kooi. Via dit netwerk kwam ik in een groter geheel terecht. Ik zag dat er om de aarde heen ook zo'n kooi gebouwd was. Met grotere en kleinere metalen platen op cruciale punten die de energie tussen deze verbindingen in steeds in een ijzeren greep hield. Het zware licht in deze verbindingen hield het bewustzijn van veel mensen gevangen in een "kooi". Vanuit dit netwerk kwam ik bij een grote poort terecht. Ook van dit zelfde metaal gemaakt. Ik mocht er door heen kijken en kwam uit in een kosmisch zwaar afgestemd gebied. Een lichtstelsel waar een sombere, metaalachtige gloed van af straalde. Er werd me gezegd zeer voorzichtig te zijn. daar dit metaal magnetisch sterk geladen was en het mij er "in" zou kunnen zuigen. Ik zag een naargeestig landschap waar lange gestaltes zichtbaar werden. Metaalachtige kleding, zelfs hun huid leek van leerachtig metaal. Ik kan het niet anders omschrijven. Er werd me gezegd dat in dit gebied nog veel deelpersoonlijkheden van nu nog op aarde levende zielen vastzitten. Dat zij vanuit Atlantis via het Bakkumportaal ( lees hierover in andere waarnemingen) als slaaf verhandeld waren en dat zij in de mijnen in dit gebied metaalsoorten moesten delven die het raster van de aarde zouden versterken. In die tijd bouwde men diverse rasters om het Aardeportaal houvast te geven, maar vooral ook om dit te helpen verstoffelijken in de materie. Ik zag allerlei metaalsoorten, allemaal zwart – grijzig van kleur. Sommigen bedoeld om de aarde te verzwaren, anderen om de energielijnen geleidend te maken. Grote ruimteschepen vlogen af en aan om de delfstoffen te transporteren door de kosmos en ook naar de aarde. Er werd door arbeiders hard gewerkt aan de opbouw van dit raster. De slaven die werkten in een bepaalde mijn kregen implantaten van de metaalsoort waarin ze werkten in hun bewustzijn geplant. Zo konden zij niet ontsnappen en waren zij magnetisch verbonden met een bepaald gebied. Heel handig. Zo kon niemand ontsnappen of buiten het betreffende gebied komen. De metaalsoorten stootten elkaar af. Elke mijn, locatie, regio kon op deze wijze bewoond worden door de arbeiders/slaven en zij konden geen kant uit. 
In het bewustzijn van mijn cliënt zat dus nog een overblijfsel uit die tijd. Ooit was zij geboren in een Atlantische familie van hoge komaf, maar via het slavenportaal is zij afgevoerd naar de mijnen en daar buiten beeld gebracht.
In een later stadium hebben de wezens die de mijnen beheerden en de rasters bouwden een aantal van hen teruggebracht naar het Aardeportaal. Zij kwamen terecht in de matrix van hun "metaalsoort" en konden daar niet meer uit. Tegelijkertijd slaagden de machtshebbers van die tijd er in om deze zielen te dwingen de trilling in de rasters laag te houden, zodat het oorspronkelijke licht niet terug kon keren. Zo hielden zij de energie in een bepaald gebied kunstmatig laag, maar ook de lichtkracht van de desbetreffende ziel zelf kon daar niet door heen breken. Nu de trillingen in de netwerken verhoogd worden en het lichtbewustzijn groeit lopen deze zielen tegen de implantaten aan. Het licht trilt hen omhoog, maar zij kunnen hen zelf niet losmaken, waardoor ze in een zeer lastige, veelal pijnlijke situatie terecht komen. De energie die via de epifyse binnen valt komt in een conflict te zitten. Met duizeligheden, zware hoofdpijnen en andere kwalen in het hoofd tot gevolg. Dit geeft weer een storing in het gehele lichaam, waardoor zo iemand in deze tijd ernstig ziek zou kunnen worden als hier niet op ingegrepen wordt.
Dat gebeurt dus nu wel. Vandaar dat ik dit beschrijf. Het Ashtar Command is met een grootscheepse actie bezig om deze rasters vrij te maken van overheersing. Enorme strijdtonelen hebben zich zeer frequent rondom de rasters voorgedaan. De toegangspoorten naar deze werelden zijn vrijgemaakt en met gaat er aan beginnen om allen die in deze mijnen nog steeds werkzaam zijn op te halen en te demagnetiseren. Een gigantisch proces. Generaties van mijnwerkers wonen op deze plaats en zij zijn behoorlijk murw gemaakt. Het is zeer moeilijk in dit gebied door te dringen als je niet beschermd bent tegen de straling en tegen de magnetische werking. Als de mijnen ontzet zijn, de slaven vrijgemaakt en in quarantaine zijn geplaatst kan de "kooi" die in de aura van de wereld staat weggebroken worden en vervangen door andere energienetwerken. Die gelukkig achter de schermen al klaar staan. Het zal een paar generaties duren voordat deze slaven zijn gedemagnetiseerd en gedecodeerd. Zij worden op speciale plaatsen verzorgd en begeleidt. Dit gaat goed komen. 
De op aarde levende "slaven" die gelukkig door hun aardse levens heen wel de kans hebben gekregen om tegen de verdrukking in toch te groeien worden geholpen. Ook bij hen worden de kooien weggehaald zodat hun bewustzijn niet ziek wordt van de hogere energieën die nu vrij komen. Er worden hen helse pijnen bespaard. Dankzij een aantal van hen komt dit nu ook aan het licht en kunnen we er iets aan doen. Het proces is vandaag begonnen. De eerste slaaf is vrijgemaakt, er zullen er velen volgen. De kracht van de Grote Centrale Zon zal op hen inwerken om hen te versterken en de blauwdrukken van de kooien weg te werken. De invloed op hun bewustzijn door het raster zal verdwijnen, andersom hoeven zij niet langer het raster te onderhouden/voeden/kunstmatig laag te houden. 
Er was in de epifyse van deze vrouw een metalen piramide geplaatst die de geleidende kracht van het raster versterkte. Deze is weggehaald en vervangen door een lichtpiramide. Wereldwijd zal dit ook gevolgen hebben op de piramide lijnen die door ons gehele lichtstelsel heen lopen. Het zal dus heel wat in werking zetten. De metalen in onze aardkorst worden anders opgeladen en worden minder zwaar. Hun functie zal veranderen. Ook de metaaldeeltjes in ons bewustzijn veranderen. De zwaartekracht verandert, we maken de aarde letterlijk lichter in gewicht en dat zal van invloed zijn op zijn stabilisatie. De magnetische polen van de aarde gaan veranderen, de draaisnelheid enz.
Vanuit het bewustzijn van veel mensen verdwijnen deze implantaten vanaf NU. Dat moet omzichtig gebeuren, zodat ons lichtstelsel niet kantelt of om zijn eigen as begint te spinnen in een te hoog tempo. Maar daar wordt nauwlettend op toegezien door hen die dit alles overzien.
Zomaar een proces op zomaar een middag dat verstrekkende gevolgen zal hebben voor de gehele planeet. 
Velen zullen dit niet begrijpen of mij zelfs voor gek verklaren dat ik dit beschrijf. Het zij zo. Ik weet dat er weer een belangrijke stap gezet is in het ontsluitingsprogramma van deze wereld. Zij die nog niet willen/kunnen zien of begrijpen komen daar later in hun evolutie toch wel achter. We kunnen niet wachten tot iedereen begrijpt wat er gaande is. Sterker nog, we moeten keihard doorwerken zodat er in 2012 een stabiel netwerk staat dat de aarde recht houdt en door dit belangrijke punt heen loodst.
Wat een tijd, wat een wereld, wat een energie. Ongelooflijk. Alles grijpt uiteindelijk in elkaar. Ieder puzzelstukje valt op zijn plek.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

P.s. ik wil jullie er op attenderen dat longklachten van recente aard en of andere problemen in het long/hartgebied gerelateerd kunnen zijn aan dit proces. Energetische metaalstofdeeltjes die nu loskomen  kunnen klachten veroorzaken. Er is duidelijk een ontsluiting gaande op je grootste lichtpoort: Je Longen. Je lichaam wil zich van deze energie ontdoen en gaat zich uitzuiveren. Je hoest letterlijk metaalstof uit je lijf.

Print Friendly, PDF & Email