Het dolfijnenkoord

Het dolfijnenkoord

Het is zo mooi om te zien dat er vanuit de Overziel van het kosmisch leven zoveel activaties worden gedaan.
Nu weer Het Dolfijnenkoord.
De Overziel van het Dolfijnenbewustzijn wil zijn energie graag activeren. Net zoals ik beschreven heb hoe het bewustzijn van ons mensen vanuit het lichtveld van bijv. de engel Michaël uitwaaiert naar de wereld en zijn verbindingen tot stand brengt, zo gebeurt dit ook vanuit de Overziel van het Dolfijnenleven. En dan spreek ik niet zozeer over de dolfijnen zoals we die nu op onze wereld kennen. Maar ik spreek over de dolfijnen die via de sterrenwateren, kosmische zeeën, rivieren van licht door de kosmos heen bewegen. Ieder sterrenstelsel bezoekend, en van daaruit de liefde voor het leven in zijn algemeenheid betrekkend en overdragend. ( over die wateren schrijf ik binnenkort meer). Je kunt als levend wezen van willekeurig welk sterrenstelsel besluiten om kosmisch actief te worden. De ziel van een sterrenwezen kan zich verbinden met willekeurig welk leven in de kosmos als de condities goed zijn. Net zoals er onder ons veel sterrenmensen zijn die de energie waarmee zij werken betrekken uit de sterrenbronnen van waaruit zij afkomstig zijn, zijn er ook veel zielen die zich via de geboortewateren uit de kosmos verbonden hebben met de energie van de walvissen en de dolfijnen. De walvissen houden met hun geluiden en kosmische verbindingen de rasters van het oernetwerk in balans. De dolfijnen doen dat ook, maar op een andere manier. Waar de walvissen meer werken met de grondtonen, brengen de dolfijnen de luchthartigheid er in over. De hogere tonen. De dolfijnenziel is verbonden met veel lichtstelsels. Uit deze stelsels brengen zij de kleurcoderingen en de daaraan verwante klankcoderingen mee. Iedere galactische straal kan zich verbinden met een Dolfijnenziel. Dolfijnen die bijv. werken voor de Venusstraal nemen een overwegend goudroze tint aan. Met allerlei mutaties daarin. Zij hebben zich verbonden met deze inkleuring en helpen mee de energie van de universele Liefde te gronden. Net zoals de sterrenmensen die in dienst staan van dit licht doen. Veel zielen zijn ooit dit Aardeportaal binnengekomen met een stralende zielsdolfijn aan hun zijde. Alleen al bij die herinnerring raak je oneindig ontroerd. In het aardebewustzijn zitten verschillende "ingangen" Sterrenpoorten genaamd. Iedere levende ziel die vanuit de kosmos het Aardeportaal binnenstroomt moet door zo'n poort het Aardeportaal betreden. Kenmerkende coderingen in die poort zorgen er voor dat de energie zich kan verplaatsen van punt naar punt. Zodat bijv. een sterrenziel die zich verbindt met een dolfijnenziel door de juiste openingen het leven betreed. In dit geval natuurlijk via het water. Door de kosmos heen lopen allerlei energetische rivieren die via de sterrenpoorten het Aardeportaal binnen lopen. Via een ingewikkeld proces van verstoffelijking neemt zo een ziel dan meer en meer de aardse vorm van een dolfijn aan. Gewoon omdat zij vinden dat zij op deze wijze het Grote Plan het best kunnen dienen. De Dolfijnentempels die wereldwijd aanwezig zijn vormen hierin een verbindende factor. Op deze plaatsen stroomde het licht tezamen en in het bronlicht hiervan vond meer en meer de verstoffelijking plaats. Ten tijde van Atlantis, toen de energie hoger vibreerde dan nu het geval is, en er dus sprake was van een hogere dimensie, kon je de dolfijnen vaak nog waarnemen in hun oorspronkelijke kleurstellingen. Geweldig om te zien. Dolfijnen in alle kleuren van de regenboog. Wezens van hoog beschaafde natuur. Inwerkend op het scheppingsplan van ons lichtstelsel. Met hun zingen konden zij de sterrenpatronen " omlaag" zingen en in het netwerk van de aarde gronden. In die tijd kon je de oorspronkelijke sterrenrivieren en zeeën nog waarnemen. Gevuld met deeltjes sterrenlicht. Doorlopend van continent naar continent. Lichtgevende, pulserende, warme stromen van energetisch water. Heel zuiver van substantie.
In een ander verhaal zal ik beter beschrijven hoe dit er uit zag.
Het gaat er nu om dat de oorspronkelijke verbinding die vanuit deze intentie ons lichtstelsel wil helpen evolueren, weer terug komt in ons bewustzijn. In de oorspronkelijke sterrenzielen zullen de dolfijnkoorden weer worden geactiveerd. Zodat hun maatjes/zielsverwanten – de galactische dolfijnen – het Aardeportaal weer kunnen binnenzwemmen. Aan het herstel en opbouw van de energetische stromen wordt nog gewerkt. Door het wereldbewustzijn heen lopen een aantal "hoofdkoorden". Deze worden aangetrild via de sterrenpoorten en maken in ons geheugen de verbinding met de Dolfijnenziel weer actief.
In velen van ons, vooral echt oud Lemurianen en Atlanteanen zit in het kosmische DNA de verbinding naar dit alles nog. Diep verborgen weliswaar. Maar dat komt goed. De Overziel van de Dolfijnen zingt/fluit de lichtdeeltjes los die deze koorden zullen ontsluiten. Vanuit de hersenstam lopen er "rillingen" door en langs de rug. Deze rillingen laten de stroming vrijkomen waarlangs de dolfijnenergie kan ontwaken. Diep in je basis worden de dolfijnbronnen aangeboord. Het bronlicht komt vrij. De galactische straal die bij je zielsintentie hoort breekt door en laat water uit de bron omhoog wellen. Uit de kern van al je chakra's welt dit water op, zodat het lijkt of je in een zee van helder licht komt te staan. In deze zee kan je zielendolfijn weer leven en ademen. Vanuit de chakra's zullen de wateren uitstromen in de aura van de wereld. In een speciale laag. Daarin zullen de dolfijnen weer kunnen ZIJN, net zoals ze er vroeger WAREN. In tijdloze verbinding gekoppeld aan onze ziel. Is het niet prachtig dat van hieruit de kosmische dolfijnen weer geboren kunnen worden?
Zie je hen zwemmen en in opperste verrukking verbinden met het leven, de rasters, de Tempels. Hoor je hun gezang? Hun fluittonen? Besef je dat zij gewoon door gaan werken op wat er al stond en lange tijd verzonken was. Begrijp je dat ook zij helpen de wereld te verheffen en uit te tillen boven zijn huidige niveau.
Ze komen terug, deze prachtige sterrenwezens, deze oeroude sterrenvaders en moeders. Ze wentelen en buitelen door de tijd. Al geruime tijd zwemmen zij om de aarde heen in een baan van licht, hun kans afwachtend om terug te kunnen keren. Nu is het moment gekomen. Je dolfijnenkoord beweegt binnenin je, draait om zijn eigen as en stuurt pulseringen de wereld in die ruimte maken voor jou en hen. Samen, zoals het ooit was en in de toekomst weer zijn zal. 
Natuurlijk kun je draaierig zijn hierdoor. Maar wees net als de dolfijnen zelf flexibel, draai om je eigen as en spring van blijdschap hoog in de lucht , duik over obstakels heen en laat je neerplonzen in de wateren van de universele tijd ( kan ook in je gedachten). De stromen van kracht werken door je heen en tillen je op. Boven jezelf uit. Pak je maar vast aan hun vinnen en laat je mee drijven door deze wondere tijd.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email