Tussenwoning 2

Tussenwoning 2

Nogmaals de Tussenwoning in Atlantis.

Ik heb jullie beschreven hoe de kustlijn van Nederland in vroeger tijden onderdeel was van Atlantis. Dat er " provincies" in Atlantis waren en dat Nederland daar deel van uitmaakte. Voordat de kustlijn scheurde en bijv. Engeland afdreef, dat op zijn beurt weer aan Amerika vastzat, was er sprake van een geheel andere geografische gesteldheid dan nu. 
De gouverneurswoning met zijn bijgebouwen lag centraal midden in deze provincie. Als jullie deze waarnemingen goed gelezen hebben dan heb je geografisch een aardig beeld van de Atlantische provincie. Van bovenaf gezien, zag je de gouverneurswoning in Zuid Holland met al zijn bijgebouwen gesitueerd in het gebied Leiden-Amsterdam. De communicatietoren er pal naast.
Bij Oegstgeest de aansluiting naar de Siriaanse sterrenpoort met daarnaast de cascade van sterrenstromen.
In het noorden lag het Witte Tempelcomplex, bij Alkmaar/Castricum. Daarin lag ( bij Bakkum) het aanvliegplatform naar de kosmos via een bepaald Sterrenportaal.
Bij Schiphol vond je een afreisplatform naar weer andere Sterrenpoorten.
Bij Driebruggen lag het verdeelcentrum voor de slaven die in de nadagen van Atlantis buit gemaakt waren en vanaf dit punt over de ruimteplatforms werden verdeeld. 
In het gebied Delft had je dan het Rozenkwartscentrum, verbonden met de Venusstraal.
Bij Dordrecht vond je de zwarte kristalmijn.
Ondergronds liep een heel gangenstelsel dat ook bereisbaar was. In eerste instantie liep daar de sterrenstroom door heen en kon je deze gangen bevaren. In later tijden, toen de stromen opgedroogd waren kon men zich ongezien en snel verplaatsen door Atlantis door gebruik te maken van deze gangen.
In de tussenwoning vonden in de nadagen van Atlantis vreselijke praktijken plaats. Prachtige Atlanteanen werden er opgesloten en van hun identiteit ontdaan. Doorverhandeld als slaven naar andere lichtstelsels of de mijnen. Zij werden gestript van hun originele sterrencodes en tot nul gereduceerd. Met zelfs een ingebrand teken van onderwerping op hun rechterschouder. 
Via het tussengebouw was het ondergrondse gangenstelsel gemakkelijk bereikbaar. Via het centrum van deze woning kon je afdalen in de tunnels. Heel handig als je ongezien van bepaalde " mensen" af wilde komen. De gangen werden bewaakt door enorme honden. Drakenhonden. Van origine goedaardig en welwillend. Prachtig geschubd en heel groot. Door de Sirianen afgericht tot moorddadige monsters. Deze honden werden de lijken toegeworpen van hen die in de cellen bovengronds bezweken. Of van hen die weigerden mee te werken. Zij werden dan door deze honden levend verscheurd. De honden bezaten een heel goed reukvermogen. Zij roken van kilometers afstand wie waar in de tunnel aanwezig was. Ook mijn positie in de onderaardse kelders werd bewaakt door zo een hond. Ik hoefde maar een stap buiten mijn " territorium" te zetten en de hond zou me levend verscheuren. Net zoals hij dat ook gedaan had met één van mijn kinderen. Door de Sirianen als machtsmiddel gebruikt om mij naar " beneden" te krijgen. In eerste instantie hoopten de Sirianen dat ik met hen mee zou werken. Maar door mijn halsstarrigheid hierin werd er van lieverlee minder zachtzinnig met mij en mijn huisgenoten omgesprongen. Mijn oudste zoon was bezweken voor de verleidingen die hem voorgeschoteld waren, waardoor ik in eigen huis een verrader had wonen. Mijn toenmalige jongste zoon, een prachtig jongetje van een jaar of vijf, is voor mijn ogen aan de honden gevoerd en zijn lijkje is meegenomen in de tunnels.
Via deze tunnels werden de slaven ook naar verschillende richtingen vervoerd. Het was heel gemakkelijk om hen via de tunnels te verplaatsen. In het halfduister, de honden hijgend aan hun hielen, de bewakers er om heen kon men geen kant uit.
Het hoeft geen betoog dat er in deze tunnels veel "pijn" aanwezig is. En dat het moment moest komen dat ik via iemand mocht afdalen in de tunnels om hen uit te zuiveren. Dat is dan ook gebeurd. De beheerders van de portierswoning, ooit in dienst van de gouverneur, waren door de Sirianen zodanig geïntimideerd en gedrogeerd dat zij hen ten dienste stonden. Zij hebben in opdracht de honden getraind en afgericht op geur en naam van authentieke Atlanteanen, waardoor velen van hen gedood zijn. Het bewustzijn van deze mensen heeft zich opengesteld en daardoor " mocht" ik de tunnels betreden. Het was er muf en donker, naargeestig. Ik vond de "ziel" van de mannelijke helft van deze beheerders terug in die tunnel. Nog altijd op zijn post, met de hond aan zijn zijde. Ik vertelde hem dat het afgelopen was, dat zijn taak er op zat en dat hij terug naar boven kon gaan.
Door hem heen kon ik de plaatsen terugvinden waar de lijken werden opgestapeld en door de honden afgekloven. Nog steeds hoorde ik echo's van het gejammer daar. Met behulp van het Ashtar Command heb ik al deze zielen naar het licht mogen brengen. Wat betekent, weg van deze plaats en naar een betere bestemming. Vele duizenden lichtschepen waren aanwezig waarin deze zielen opgevangen werden en overgebracht naar een lichter oord. Waar zij kunnen helen en bekomen van dit proces. Ook heb ik in de tunnels naar de zwarte kristalmijn gelopen. Ik mocht de slaven die nog altijd geketend aan deze plaats waren bevrijden en overdragen aan het Ashtar Command. Een indringend proces. Velen van hen herkenden mij nog en huilden van ontroering toen ze me zagen. Ook zocht ik de plek waar mijn zoontje terecht gekomen was en ik mocht het zieltje van dit jongetje in mijn armen naar " boven" dragen. Ik zal niet ieder detail van dit verhaal beschrijven. Het is heel indringend en echt. Ik wil volstaan te vermelden dat de ondergrondse portier op aarde nu ook niet meer leeft. Tijdens zijn leven heb ik hem goed gekend en we wisten dat zijn ziel de "gifresten" die in dit gebied huisden weg filterde. Hij heeft dat altijd geweten en is tot aan het einde van zijn leven erg ziek geweest hiervan. Ik wist dat toen hij stierf een deel van hem de " kelders" in ging op zoek naar verloren resten. Een ander deel van hem werd opgehaald door het Ashtar Command en sindsdien werkt hij nauwgezet met hen samen om de verborgen coördinaten aan het licht te brengen en dat werkt uitstekend.
Zeker sinds mijn voormalige rentmeester uit Atlantis de verborgen documenten uit de zonnekamer aan het Ashtar Command heeft overgedragen. Hierin stond zoveel belangrijke informatie opgetekend dat we alle recente ontsluitingen hierdoor hebben kunnen doen. Deze rentmeester speelde een dubbelrol. Om zijn eigen hachje te redden werkte hij mee met de Sirianen en beschreef alles wat er gebeurde tot in detail. In de hoop daar, als de tijden weer zouden keren, beter uit te komen. Het was een verrader, die collaboreerde met de Sirianen en dubbelspel speelde. Naar mij, in de kelder deed hij het voorkomen dat hij voor me zorgde en me hielp, terwijl hij ondertussen de Sirianen aan alle details over de oorspronkelijke bevolking hielp. Zodat ze makkelijk te vinden en te elimineren waren. Heel erg.
Nu de energie in de Tussenwoning uitgezuiverd word en de ondergrondse gangen daarin meegenomen worden zetten we weer een belangrijke stap vooruit in dit proces. Het sterrenwater kan straks terug instromen en de tunnels van zuivere energie voorzien.

Dit alles komt aan het licht doordat mensen vanuit allerlei richtingen bij me komen en hun zielsgesteldheid openen voor deze informatie. Ik krijg vanuit hun herinnerring de info aangeboden en ga er vervolgens mee aan het werk. Het lijkt zomaar een verhaal, op zomaar een plek. Het is echter een werkproces waar we met elkaar middenin zitten. Mijn energieveld is gecodeerd om deze plek te ontsluiten en terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Ik stel mezelf daar allang geen vragen meer over en doe " gewoon " mijn werk.
Recht geschiede waar recht geschieden mag.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email