De aarde verandert

De aarde verandert

Laatst heb ik jullie bericht over de heropening van de Dolfijnenpoort in de energielagen rondom Oegstgeest. Van daaruit stroomt er vers, nieuw licht de energiebanen van onze wereld in. Diverse dolfijnenkoppels zijn uitgezwommen in de astraal/kosmische levenszeeën die op hun beurt weer aan de zeeën van onze wereld zijn gekoppeld. Diep in de zeebodem liggen belangrijke tijdskruispunten verstopt. De coördinaten van deze kruispunten zijn maar bij weinigen bekend. Uit veiligheidsoverwegingen. De dolfijnen kennen deze coördinatiepunten. Zij zijn opgeslagen in hun diepste geheugenbanken. En het mooie hieraan is dat ik de dolfijnen in groepjes heb zien zwemmen naar deze coördinatiepunten toe. 
Vanuit de etherische wereldzeeën brengen zij voortdurend allerlei klanken over naar onze dimensie. De aardse dolfijnen nemen de klanken op in hun bewustzijn en zwemmen met elkaar naar die kruispunten toe. Een samenwerking die tijd en ruimte overstijgt. Is zo'n coördinatiepunt eenmaal gevonden dan verzamelen de etherische dolfijnen zich en beginnen klanken uit te stoten. Deze klanken veroorzaken golfbewegingen en vibreren door naar het aardse vlak. De aardse dolfijnen nemen dit over en beginnen een soort van "lied " te zingen. Dit lied golft door alle dimensies heen en bestaat uit bepaalde patronen. Doordat de klanken in de juiste patronen gezongen worden maken zij codes los die diep in het aards bewustzijn verborgen liggen. De energie begint in spiralen naar de zeebodem te golven. Dringt diep door in die bodem en activeert allerlei groepjes van kristallen die op belangrijke tijdskruispunten liggen.
De kristallen worden daardoor wakker en beginnen hun innerlijke codes los te maken. In een wervelend patroon van licht en geluid. Aan deze kristallen zitten netwerken vast. Worden die netwerken wereldwijd op deze manier geactiveerd dan is het net alsof je de stekker in een stopcontact steekt en de stroom zich doorgeeft van punt naar punt. En dat is wat er aan het gebeuren is. Een ingewikkeld patroon van kristalnetwerken wordt geactiveerd door de dolfijnen. De walvissen hebben hierop al het voorwerk gedaan. Zij hebben met hun lage tonen de grondingslijnen geactiveerd waarop deze netwerken zich kunnen enten. Dat houdt in dat bepaalde lichtnetwerken gekoppeld aan oude tijden weer wakker worden gemaakt. De Lemurische netwerken worden los getrild en zullen omhoog komen in ons bewustzijn. Een oeroud netwerk dat verbonden is met de scheppingskracht van onze wereld. Het is geweldig dat dit kan. We hebben deze netwerken nodig om vooruit te kunnen gaan. Zij zijn heel bepalend voor de evolutie van onze wereld. Er zit nl. heel veel kristallicht in dit netwerk. En kristallicht ( gecombineerd universeel sterrenlicht) is nodig om te kunnen creëren.
" Nadeel" is dat hierdoor de magnetische velden rondom onze wereld worden beïnvloed en er een verandering gaat optreden in de uitlijning van de aarde zelf. De polen gaan verschuiven, het magnetisme verandert. En dat is allemaal van invloed op ons leefklimaat in welke vorm dan ook.
Het is een geweldig groot proces dat nu aan de vooravond van de nieuwe tijd langzaam maar zeker zich begint te ontvouwen.
Waar wij midden in leven. 
Ook in ons zal de uitlijning veranderen. Onze pijnappelklier gaat zich anders instellen en zich richten op de energie impulsen die hieraan verbonden zijn. Zeker als je aan oude ziel bent. Vanuit de eeuwigheid verbonden met het koninkrijk Lemurië. Deze energieopbouw kent verstrekkende gevolgen. Het hecht zich ook heel sterk aan de piramidelijnen. De netwerken van andere oude culturen, de Maya's, de Inca's, het oude Egypte worden er door aangetrild
In de etherische atmosfeer rondom Hawaï wordt dit alles verbonden en gecoördineerd. Een zeer ingewikkeld en prachtig proces. Waar miljoenen wezens van allerlei aard en afkomst bij betrokken zijn.
De wereld staat aan het begin van de daadwerkelijke verandering.
Ongelooflijk, maar waar.
DE ultieme reden waarom we in deze tijd geboren zijn.
We zijn oude zielen, tot in de kern verbonden met eeuwenoude netwerken. Waarvandaan de schepping zich voltrekt. Wij zijn aanwezig IN die Schepping. NU , vandaag en morgen. 
Vanuit de Bron verbonden met dit proces. 
Het lied van de dolfijnen krijgt daardoor een ongelooflijke betekenis en kracht.
Wij zijn het die dit alles helpen bekrachtigen.
Samen.
In en met het Licht.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email