Activatie van de rasters met de ie-klank

Activatie van de rasters met de ie-klank

Activatie op de lichtrasters.

Het is begonnen. De sterrenvolkeren houden dag na dag beraad om te zien op welke manieren zij ons lichtstelsel kunnen helpen groeien.
Vandaag was ik getuige van het feit dat we weer via het ruimteschip waar ik laatst al over schreef naar een ander sterrenstelsel vertrokken. We werden opgewacht door lange wezens die zilverkleurige kleding droegen. Met grote kragen. Elementen van blauw, violet en soms zelfs roze was in de kledij verwerkt. We werden naar een centraal gebouw gebracht. Er vond een grote bijeenkomst plaats. Ik zag in een enorme ruimte een metaalkleurige tafel staan. Van grote omvang. In het midden van de tafel stond een zilveren bol. Iedere aanwezige kreeg een borstschild om. Ter hoogte van de thymus werd een klein zilveren bolletje geplaatst en dat bolletje stond in verbinding met de grotere bol op tafel. Op deze wijze kon men geluidloos en heel snel communiceren met elkaar. De impulsen die via de bol in het midden verspreid werden, kwamen direct in het hartchakra als beelden tevoorschijn. Er werd razendsnel gecommuniceerd. Vele lichtstelsels verbonden zich. Tijd en ruimte werden overstegen.
Weer werden de nieuwe rasters getoond die in de kosmos geactiveerd zijn. Die via de sterrenpoorten ook de rasters in ons lichtstelsel activeren. Metaalkleurige flitsen zag ik door de rasters schieten. In het hart van de aarde zag ik die flitsen overgaan in het Michaëlsraster. 
Zij verbonden zich met de kristallen en ik hoorde een nieuwe klank ontstaan. 
Terwijl de vergadering voort ging hoorde ik dat er veel zielen aanwezig waren die de i- klank in hun naam droegen. De aanwezigen droegen in hun geestelijk leven of het aardse leven waar ze mee verbonden waren een naam met een i-klank er in. Ik hoorde prachtige namen Imhotep, Itoeïi, Isis, Irin enz. mannelijke en vrouwelijke klanken. De i-klank wordt gebruikt als een soort sleutel. De i in alle toonaarden opgebouwd draagt een doordringende vibratie over. Die via de rasters in het hart van de aarde over glijdt. Deze klank kan men opvoeren tot een heel hoog onhoorbaar geluid. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Via deze klank worden alle zielen die een verbinding hebben met deze vibratie opgeroepen aan het werk te gaan. Met name kinderen die deze klank in hun naam meedragen worden opgeroepen om op dit niveau wakker te worden. Wat doet de hoge i-klank? Het dringt heel diep door in het celbewustzijn van de aarde. Het trilt als het ware oude mechanismes los en brengt een diepe verandering tot stand in het bewustzijn. Landen met een i-klank in hun naam worden aangezet tot groei. Oude systemen in deze landen worden aan het wankelen gebracht. O.a. Israël, India, Irak, Iran, Haiti, Ierland, Italie, Griekenland, China zijn landen met een zeer oude trilling. Door het bewustzijn van deze landen heen gaat de resonantie opgebouwd worden. Plaatsnamen met een i, werelddelen met een i, mensen met een i in de benaming worden doorstraald met deze krachtige energie.
De landen dragen veelal zeer oude energieën in zich mee. In het bewustzijn van deze landen mag een verschuiving worden aangebracht. Sommige landen hierin fungeren als sleutels. Griekenland is bijv. een belangrijk sleutelland in het geheel. Ook Tibet is zeer bepalend. Het ligt er aan op welke plaats in de naam de i-klank staat. De letters er om heen bepalen de definitieve inwerking. Of de wijze waarop de naam wordt uitgesproken.
Dit houdt in dat er een zeer krachtige werking op gang gebracht gaat worden die diep doortrilt in het Totaal. Michaël werkt er op in. 
Ik kon zien via de info die in de grote bol doorgegeven werd dat dit een zeer belangrijk element in de totale evolutie gaat zijn. 
Geen gemakkelijke verbinding. Want er wordt nu definitief gewerkt aan de verandering op zich. Dit stoppen kan niet meer. De aarde en al zijn bewoners worden aangetrild tot in hun diepste kern. 
Dit kan gevoeld worden in de oren, in het hoofd. De oren kunnen soms een hoge pieptoon of een ploppend geluid ervaren. Ook oorpijn kan hiervan het gevolg zijn.
Pijn tussen de schouderbladen. Slechte concentratie. Hoofdpijn. De thymus kan tijdelijk ontregeld zijn. Alles in je lijf moet zich aanpassen aan deze klank. Als je zelf een i-klank in de naam draagt besef dan dat je wederom een enorme ombouw tegemoet gaat. Je bent geschakeld aan een verandering. Jij bent de verandering. Ken je verantwoordelijkheden en ga zorgvuldig met jezelf en het leven om. Neem rust. 
Hoe dieper je ontwaakt bent, hoe hoger je bewustzijn is.,hoe meer je geopend bent bepaalt of en tot in welke geleding je aan mag sluiten op deze klank. Dat kun je niet zelf regelen. Dat doen onze geestelijke begeleiders of jijzelf vanuit je hoger bewustzijn.
Wees je er van bewust dat door jouw nabijheid oude patronen aan het wankelen worden gebracht. Mechanismes verschuiven. En dat mensen in zeer hoog tempo naar hun eigenheid worden geleid. Het is niet aan jou, maar aan henzelf hoe zij hiermee omgaan.. Dit wordt door je zielsbewustzijn in gang gezet en dient een hoger doel. Daardoor zal je niet altijd begrijpen wat er om je heen gebeurt. Maar als je in het volste vertrouwen verbonden blijft met je (veelal onbewuste) taak zal alles volgens de juiste ordening verlopen. 
Ongelooflijk, wat een heftige tijden we tegemoet gaan.
Houd vertrouwen dat alles volgens de juiste opbouw zich kan en mag voltrekken.
Blijf rustig in je heilige ruimte binnenin.
De kosmos waakt over ons.
Vele sterrenvolkeren zijn verbonden.
We zijn niet alleen.

Print Friendly, PDF & Email