Meer uitleg rondom de ie-klank

Meer uitleg rondom de ie-klank

Misschien is het goed te vermelden als aanvullende informatie dat de instromende energie die inwerkt op de i-klank – meer specifiek gericht op de uitspraak ie – diep doorwerkt op alle namen van welke afkomst dan ook op aarde die met een ie -klank verbonden zijn.
Van vogelnamen geef ik als voorbeeld de Ibis..omdat zijn naam met een I begint is het een heilige vogel ( al van oudsher) en dus specifiek geschikt om de ie -klank uit te dragen. De Ibis heeft twee maal de i in zich, ook in o.a. de engelse, duitse, franse en spaanse vertaling.. 
Zo geef ik van de bloemensoorten de Iris als voorbeeld vanuit het zelfde perspectief.
In de mineralenwereld is bijv. een steen als Ioliet bij uitstek geschikt om drager te zijn voor deze klank. Het is een prachtige, zuivere blauwe steen die het Michaëlslicht uitstekend kan helpen dragen.
Alle andere vogels, planten en mineralen met deze klank in hun naam ondersteunen de klank ook.
Denk aan veel voorkomende namen van specifieke gebouwen als bijv. de Piramide. Ook een woord dat in veel talen hetzelfde klinkt.
De engel Michaël zelf draagt de klank met zich mee. 
Veel Indiase goden en godinnen zijn sterk gerelateerd aan de ie-klank. Indra, Shiva, Lakshmi, Vishna, Krishna enz.
Isaac en Ismaël, de twee zonen van aartsvader Abraham. 
Inri oftewel Jahweh, oftewel God, oftewel de Bron. 
Isis, ofwel Maria…de moeder van het goddelijk leven.
Het Titikakameer in Zuid Amerika is van oudsher een zeer speciale plaats.
Istanboel in Turkije is een zeer oude stad, gelegen op speciale leylijnen.
Het Himalaya gebergte in Azië beslaat een enorme oppervlakte en is drager voor zeer specifieke energiefrequenties.
Peru ( Piruw) met zijn vele ie-klanken in de namen van het Inkavolk. Lima de hoofdstad, Pico, (Machu) Pichu en ander steden die de ie -klank vertegenwoordigen en wederom het Titikakameer.
Indianen die door heel Zuid Amerika verspreidt zijn geraakt.
De Inuit en Irokezen die vnl. in tipi's woonden of Iglo's in de koudere gebieden. 
Er zijn voorbeelden genoeg te vinden hierover.
Ik wil hiermee volstaan en het aan je eigen kennis en of wijsheid over te laten hoe de Ie -klank in kan stromen op de mensheid en ten dienste staat van onze evolutie.
De sterrenvolkeren werken in op al bestaande patronen. Op oude krachtlijnen die in ons onderbewustzijn als herinnerring aanwezig zijn. Die in de namen van vele oude volkeren en geslachten verborgen liggen.
Achter de schermen van onze ontwikkeling helpen sjamanen en priesters van allerlei vergeten volkeren mee om de trillingen te stabiliseren.
De mensheid zelf ontvangt hen in hun bewustzijn en laat zijn energieveld als klankbord werken voor deze frequenties.
De sterrenvolkeren sturen de klanken naar ons toe als impulsen van licht en geluid die door het universum heen flitsen.
De oude zeeën en gebergtes, oude bomen en continenten ontvangen de trillingen in hun systeem en zingen mee.
Wat een verandering gaat dit geven.
Verleden, heden en toekomst vloeien in elkaar over.
Bestaande machtstructuren vallen om. 
Het hart van de wereld ontvangt het nieuwe licht. En laat het door zijn aderen stromen. Door oude en nieuwe tijden. Door chakra's en leylijnen. Het geheugen van de aarde wordt gebruikt als geleider voor dit licht. 
En dit is pas het begin……..

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email