Thuis komen

Thuis komen

Nogmaals wil ik terugkomen op de gouverneurswoning in Atlantis. Sinds ik daar de laatste keer over heb geschreven, is er heel veel gebeurd.
Het Ashtar Command heeft zijn handen vol gehad aan diverse ontruimingen en ook het energetisch herstellen van deze plaats is zomaar niet af. Toch zijn er vorderingen gaande. Laatst werd ik bezocht door de gouverneur. In zijn witte gewaad met de goudgele zon er op geborduurd wandelde hij glimlachend op me af en vertelde me dat in het Huis Zijns Vaders weer vele kamers in ere waren hersteld. Van oudsher werd deze woning gebruikt om vele passanten op welke wijze dan ook onderdak te bieden. Niet alleen de mensen uit de directe streek werden er ontvangen. Ook anderen die van veel verder kwamen of uit andere dimensies vonden op deze plaats liefdevol onderdak en voedsel voor hun lijf en geest.
Nadat de gouverneurswoning overgenomen was door anderen was het niet langer veilig om hier te komen. De gasten die kwamen, zeker ook zij die uit andere dimensies arriveerden werden gevangen genomen, van essentiële bronnen afgesloten, vergiftigd door verkeerde intenties, water en voedsel. Als slaven verkocht en veelal in de mijnen tewerkgesteld..ik heb ook daar over geschreven. Als je mijn waarnemingen volgt kom je dit tegen.
Voor de gouverneur was het vreselijk dat zijn veilige huis tot een plaats van horror werd gedegradeerd en dat velen daardoor mishandeld en onteigend werden van erfrecht en bestaansrecht. 
Doordat de toenmalige rentmeester de taak had alle informatie over welk gast dan ook te documenteren, met uiteraard de bedoeling om de gasten nog beter tegemoet te kunnen treden, was er ook veel info voorhanden waarmee de bezetters vreselijke dingen konden doen. De rentmeester heeft de documenten overgedragen aan de Sirianen en zodoende werd men zeer machtig.
Hierdoor zijn veel oorspronkelijk echt Atlantische families uit elkaar gehaald en is atlantisch DNA vermengd met andere DNApatronen. Het ras werd onzuiver gemaakt en gedegradeerd tot een lager volk. Een volk dat je overheersen kon en intimideren. Zelfs vernietigen als je wilde. Voor de gouverneur is dit een ondraaglijke last geweest. Zonder dit te willen werd hij het middelpunt van veel karmische schuld. En ook deze schuld, alhoewel deze alleen indirect zijn karma was, was een heftige schuld.
Vanuit zijn onderaardse kerker, is er maar één gedachte geweest, die hem op de been hield. De horror stoppen en de balans terugbrengen. Hij zond zijn wanhoop uit naar de kosmos. Niet alleen hij deed dit. Ook in de andere provincies van Atlantis vond een gelijkaardig proces plaats.
Niet alle gouverneurs echter zijn integer gebleven, helaas zijn er ook geweest die willens en wetens hebben meegewerkt met de bezetters om hun eigen hachje veilig te stellen. Daarom is het ook zo moeilijk om te kunnen invoelen wie er te vertrouwen is of niet.
In deze situatie kan ik dan ook alleen spreken over deze provincie. De provincie die al eeuwen in mijn hart en geest om aandacht vraagt en pas nu weer ontsloten kan worden. Ik heb mezelf onbewust ten doel gesteld om deze provincie in ere te herstellen. En de grote schulden die er aan kleven wit te wassen vanuit het diepst van mijn ziel.
Het is aan anderen moeilijk uit te leggen wat dit betekent. Voor velen is dit proces zomaar een verhaal wat ze ter kennisgeving aannemen. Voor mij is het echter een werkelijkheid, een werkproces, waarin de laatste 2000 jaar zeer velen hebben meegewerkt om er werking in aan te brengen. Ook om de versluierde, geheime locaties terug te vinden. Want deze dimensies zijn krachtig verzegeld geweest. Wachters aan de poorten zorgden er voor dat niemand voorbij kon komen en zeer velen werkten mee om degenen die de oude kennis bezaten in de vergetelheid te houden. Zonder uit te willen wijden over de moeilijkheden die hierin zijn geslopen, wil ik alleen maar zeggen dat de zoektocht naar deze poort ongelooflijk is geweest. Langzaam maar zeker ben ik stap na stap doorgedrongen in de bolwerken. Via laag astrale dimensiepoorten ben ik gegaan om de hogere terug te kunnen vinden. Duizenden jaren van voorbereiding zijn nodig geweest om tot het punt van ontsluiting te kunnen komen. Heel zorgvuldig heb ik de mensen uitgezocht door wiens leven heen ik de zoektocht kon volbrengen. Zoals ik in dit leven deels ge- ent bent op iemands bewustzijn. Zo kon ik " undercover" aanwezig zijn en mijn zoektocht naar de sleutels voortzetten. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat we er in geslaagd zijn de sleutels van de woning terug te vinden. Zodat ik opnieuw verbinden kan met een plek die van oudsher veilig, warm en voedend was. 
Tijdens deze zoektocht heb ik geluisterd, gezien en gesproken. En heb ik degenen die op wat voor wijze dan ook een rol hebben gespeeld in de teloorgang van dit alles om me heen verzameld. In dit leven allen tegelijk. Zodat er zeer doeltreffend gewerkt kon worden aan het bereiken van dit doel. Ook dat was niet simpel. Velen van hen hebben mij naar het leven gestaan, vroeger en soms nu ook weer. Energetisch, emotioneel en lichamelijk is er alles in het werk gesteld om dit te verhinderen.
De engelen en lichtmeesters echter hebben alles op alles gezet om er te komen en nu is het dus gelukt. Weliswaar in betrekkelijke veiligheid, want één en ander is nog erg kwetsbaar, maar het begin is gemaakt.
Nu de gouverneur terug is in zijn huis, kan alles uitgezuiverd worden en de oorspronkelijke setting worden hersteld.
Er is nog veel heling nodig in alles, maar dat geeft niet. Het licht brandt weer in deze woning. De zuivere vlam van het goddelijke licht ( de zonnevlam) wordt weer onderhouden. Van hieruit kan de restauratie beginnen. En worden allen die kwade bedoelingen hebben heel krachtig geweerd. De provincie schiet door zijn verzegeling heen en wordt weer zichtbaar. Zoals alle andere provincies ook zichtbaar zullen worden.
Alle woningen in deze provincies zullen terug gegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaars. De familiebanden die verbroken waren worden hersteld. Kinderen zullen teruggegeven worden aan hun ouders. Niets zal meer zijn zoals het was, maar alles zal worden zoals het IS. 
Het Ashtar Command laat geen minuut onbenut. Waar er ook heen gereisd moet worden om de oorspronkelijke bewoners terug te kunnen halen, het zal geschieden. Door de kosmos heen vliegen de schepen af en aan. Zeer veraf gelegen lichtstelsels worden bezocht. Nu de documentatie in de juiste handen is, kan men heel gemakkelijk herleiden naar welke richtingen iedereen is afgevoerd, met welk DNA de vermengingen plaats gevonden hebben enz. De vluchtelingen keren terug naar huis. Wat een werk. Maar ik zal niet rusten voordat alles in zijn oude luister is hersteld. En het ziet er bemoedigend uit.
Met onze oude technieken kunnen we enorm helend werken. Vooral de kristallen zullen ons daarbij krachtig ondersteunen. Niets gaat verloren en alles zal herbruikbaar zijn, op welke wijze dan ook.

Het huis mijns vaders kent vele woningen…en het zal er veilig zijn.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email