Tweede proclamatie van Het Siriaanse Hooggerechtshof

Tweede proclamatie van Het Siriaanse Hooggerechtshof

Tweede Proclamatie van het Siriaanse Hooggerechtshof.

In navolging van onze eerste proclamatie uitgegeven in het westerse aardejaar 2009 na Christus hebben wij voor u een nieuwe mededeling.
In onze vorige proclamatie lieten wij u weten dat er een begin gemaakt zou worden met het ontstoren en definitief uitzuiveren van bepaalde processen die in de historie van uw wereld een markante plaats hebben ingenomen. En zodoende langdurig hebben ingewerkt op het collectieve geheugen van de mensheid op zich.
Ook hebben wij u gemeld dat wij aan u een oude schuld in te lossen hadden. Wij zijn niet trots op het brandmerk dat sommige van onze broeders hebben achtergelaten in het collectieve bewustzijn van uw wereld. En zijn het aan u verplicht om u terug te brengen naar uw oorspronkelijke blauwdruk.
Wij hebben u laten weten dat er in maart 2010 een Tribunaal is opgericht. Er is u nauwkeurig beschreven wat dit Tribunaal beoogde, wie er tijdens dit Tribunaal samenwerkten en hoe het daardoor mogelijk was dat er een grote collectieve schuld uit het wereldbewustzijn vereffend kon worden.
Dit alles hoeft geen nader uitleg. Alles verloopt volgens Plan. 
Door deze beweging kan uw planeet een grote stap vooruit zetten in zijn evolutie. Er is echter nog beweging om dit alles heen. De uitzuivering is niet voltooid. Er zijn randgebieden om het project heen die nadere bestudering vereisen. Een zieleschuld die weggewassen wordt uit het collectief bewustzijn is niet meteen zichtbaar op de planeet zelf als een daadwerkelijke verandering. Door dit alles echter wordt een nieuwe beweging op gang gebracht die niet zomaar door iedereen getolereerd en/of begrepen kan worden. Het is nodig dat er met de vereiste objectiviteit en doortastendheid doorgewerkt wordt op wat er nu langzaam zichtbaar wordt. We spreken hierbij niet alleen over de voor u zichtbare gebieden, maar ook over de andere dimensies die door velen van u nog niet worden erkend of waargenomen.
Dank zij de aanwezigheid van velen van u in deze bijzondere tijd kunnen er steeds weer activaties op gang gebracht worden die de heling in dit alles, maar ook het onderlinge begrip en de steeds nader komende samenwerking zullen bekrachtigen.
Hiertoe leven onder u zoals gezegd een aantal Sirianen die diep in het bewustzijn van zo maar een aards mens wachten op de ontsluiting van hun energetisch dubbel. 
De aanzet is gegeven om deze "dubbel" personen wakker te maken. Wereldwijd zullen velen op deze manier gewekt worden en hun best gaan doen in het grote geheel om een collectieve beweging op gang te gaan brengen. Een beweging die op alle niveaus begrepen en ondersteund mag worden. Die vernieuwend en helend in mag werken op het Totaal. Een Plan van kolossale aanpak en omvang. Niet alle vernieuwingen die zichtbaar gemaakt worden de komende tijd zullen uit dit Plan worden aangestuurd. Er zit nog veel "oefen" materiaal bij. Om te kunnen zien of en hoe e.e.a. dieper in het Aardeportaal kan worden ingeprent en uitgewerkt. Niet alle vernieuwingen geven zichtbaar resultaat, alhoewel zij op zich allen iets breders in werking gaan zetten. Zodanig dat de mensheid een wijdere blik krijgt waarin zijn beperkte denken op sommige punten zich oplossen kan. Waarin plaats is voor ruimte en in die ruimte het werkelijke nieuwe geïnstalleerd kan worden.
Het is moeilijk uit te leggen, veel van dit alles mag nu niet in het nu bruikbare deel van de hersenen zichtbaar worden gemaakt. Er gebeurt nog veel in de coulissen van uw wereld. Het echte spel moet nog beginnen. Dit wordt een oefentijd van grote waarde. 
Niet gemakkelijk voor hen die nu resultaten willen zien. Hun ongeduld zal resultaat willen afdwingen waardoor dit juist niet bereikt zal worden. Ook daar houden we rekening mee. De komende 2500 jaar dragen wij steeds meer informatie over. Soms direct aan een persoon, soms door infusie in een collectief veld. Er zullen altijd zielen zijn die deze informatie als bezit willen opeisen…dit zal echter niet gaan. Daardoor kunnen zij met dit gedachtegoed geen verkeerde dingen doen. 
De komende 2500 jaar zullen veel aardse gedachten t.a.v. de samenleving op een ander spoor worden gezet. De positie van de mens op zich zal gelijkwaardiger worden. Op alle niveaus. Hiertegen zal verzet optreden en in dat verzet moeten wij u beschermen. Grootschalige beveiligingsprojecten zijn al uitgedacht om u tegen onbevoegde machtshebbers te beschermen.

Wij beloven u aanwezig te zijn in dit alles.
Wij beloven u wederom te beschermen en door deze tijd heen te leiden.
Wij gebruiken onze kennis en technieken om u vooruit te helpen.
Wij volgen hierin vanuit Het Overzicht ons eigen plan. En gebruiken daarvoor onze eigen tijd die niet aan menselijke wil gekoppeld is.
Wij werken samen met andere sterrenvolkeren, met lichtwezens van allerlei aard om uw lichtstelsel als een schip door de stroming heen te begeleiden.
Wij werken samen met mensen op de aarde die in nauw verband staan met onze plannen. Zij krijgen de hoogste graad van bescherming, omdat zij het in zich hebben om uw aardeschip de logische koers in te loodsen.

Wij willen u wederom laten weten dat wij er ZIJN. In U, om U, samen met U. 
In collectieve broederschap.
Uitgesproken in deze beperkte versie. ( De uitgebreide versie is in handen van de Sterrenraad, u kunt kennis hiervan opvragen door te vragen of uw hoger bewustzijn hierop aansluiten mag. De beslissing zal door Meester Kuthumi afgewezen of toegestaan worden.)
In het aardejaar 2010.

Ondertekend door Alyanty.
Spreekbuis voor het Collectief.

Print Friendly, PDF & Email