Oceanen van licht

Oceanen van licht

De dolfijnen helpen zielen naar de overkant.

Ik kom nog even terug op de Dolfijnentempel. Petra was bij me. Zij heeft van oudsher een diepe verbinding met deze Tempel. De dolfijnen die met de Tempel verbonden zijn worden door de energetische zeeën gestuurd van de kosmos gestuurd.. Elke dag weer. Lang konden zij de coördinatiepunten die met onze planeet verbonden waren niet vinden. Maar zeer recent zijn zij gevonden en terug verbonden met de oerzee. De dolfijnen kwamen thuis met deze verheugende boodschap. Sindsdien zijn er al veel openingen gemaakt en worden via de sterrenpoorten steeds meer punten ontsloten.
Via de sterrenpoorten sturen de dolfijnen met hun gezang prachtige trillingen de netwerken in. Waardoor er steeds meer ontsloten kan worden. ( lees hierover in de andere waarnemingen die hierover gaan)
De baden die rondom de Tempel liggen worden veelvuldig gebruikt. Veel zielen op aarde worden momenteel vrijgemaakt..
Een aantal van deze zielen worden in de Dolfijnentempel uitgenodigd om vrijgemaakt worden.
Zij mogen een bad komen nemen in de Tempelbassins en hun celbewustzijn wordt hierdoor totaal veranderd. Zij bevinden zich dan als het ware tussen alle dimensies inl.
Petra is hogepriesteres van de Tempel. Zij kent de wegen die door de kosmos lopen. De zeeën die hieraan verbonden zijn. Met behulp van haar dolfijnen zijn er al heel wat koppelpunten losgemaakt. Waardoor er tussen de dimensies in zeeën van licht zijn ontstaan. 
Alle galactische stralen hebben hun dolfijnen gestuurd. Zij zijn ook sterk verbonden met het Bronpunt in Oegstgeest. 
De Tempel waar Petra werkt ligt weer een dimensie hoger. In een wereld die ongerept is. Van daaruit heeft zij niet aflatende signalen gestuurd om de energetische zeeën die dicht om onze wereld heen lagen terug te vinden.
Nu is het moment aangebroken dat deze zeeën weer gaan stromen. Rondom de aarde heen is er een zee van licht geboren. Een gordel van dolfijnenlicht. Gekoppeld aan de zee van hun zielsland.
De gordel om de aarde heen is licht en pulserend. In het water bevinden zich miljoenen partikeltjes heilzaam licht,. De zielen die opgeroepen worden om de aarde te verlaten, worden naar deze zeeën gebracht. Om hun ziel te reinigen van aardse aanklevingen. In deze zeeën worden zij ontdaan van hun menselijke trekken en teruggebracht naar hun oorspronkelijke vorm. Zij worden een cel van licht die samensmelt met de zee. En van hieruit worden zij van lieverlee door de sterrenpoorten heen gebracht. De zeeën gaan over in oceanen van tijd. Deze oceanen bevinden zich in de kosmos. Tussen de sterrenstelsels in. Vanuit deze oceanen lopen er rivieren van licht die dwars door de kosmos lopend alle sterrenstelsels aandoen. Een soort universele waterstroom van nooit eindigend leven. Waarmee alle zielen zich kunnen verplaatsen door de kosmos. Om ooit ergens weer geboren te kunnen worden in een nieuw bestaan. Veel zielen die op aarde hebben geleefd in een karmisch patroon worden nu door de energetische kanalen van Atlantis terug naar de zeeën gebracht. Daarom is het ook zo belangrijk dat Het Bronpunt in Oegstgeest weer functioneert. Eindelijk kunnen velen die vastzaten terug naar een hoger gelegen gebied. Zij zwemmen dan als het ware tegen de stroom in. De dolfijnen van Petra in de daarboven gelegen dimensie halen hen op en helpen hen door de sluizen heen te zwemmen. Dolfijnen geven leven, zij ondersteunen leven en zij dragen het leven. Er is een druk verkeer gaande tussen de dimensies in. Niet aflatend zwemmen de dolfijnen heen en weer. Iedere ziel die aankomt in het bassin rondom de Tempelcomplexen op welk niveau dan ook wordt met gejuich ingehaald. Zij krijgen allen een diepe reiniging en inwijding. Zij worden in het middelste bassin..diep in het hart van de Tempel gezegend en van daaruit de andere lagen ingestuurd. De gordel om de aarde heen is de verbinding naar hoger gelegen gebieden. 
Vanuit deze gordel straalt een zeer positieve kracht op de aarde af. Die we via visualisatie met het water van deze planeet kunnen verbinden. Maar ook met onze eigen waterhuishouding binnen in ons lichaam. Door je af te stemmen op de universele zee van energie binnen in jezelf kun je energiestromen aanwakkeren die van diep binnen uit je Bron omhoog wellen. Ze maken je sterk, ze reinigen je celbewustzijn. Je wordt er letterlijk een ander mens door.

En dat is nu net de bedoeling.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email