Archieven

Archieven

Ik beschrijf al jaren de verschillende ontwikkelingen die er in de kosmos gaande zijn.
Dat is geen eenvoudige zaak.
Het is niet gemakkelijk om de zaken in een compacte vorm te zetten die ook nog eens begrijpelijk is.
Het gaat om eeuwen van werkenergie. Levens die opgedragen zijn aan de ontsluiting van de energievelden die nu loskomen. 
Het Atlantisverhaal loopt daar als een rode draad doorheen. Het is één van de trajekten/projekten waar het lichtwerk om draait.
Door Atlantis te ontsluiten en te helen brengen we op diep energetisch niveau ordening aan in een getraumatiseerde verbinding. Die voor de gehele wereldbevolking van belang is.
Als jullie de ontwikkelingen gevolgd hebben op de site weten jullie dat het o.a. één van mijn taken is geweest om één van de twaalf provincies van Atlantis terug te vinden en volledig te ontsluiten. 
De laatste 2000 jaar hebben volledig in het teken van dit proces gestaan. 
Het verheugt me dan ook zeer dat er weer een belangrijk proces gemeld kan worden.
In de tijd dat Atlantis overgenomen werd door andere machtshebbers, waaronder de Sirianen, zijn de oorspronkelijke atlantisfamilies uit elkaar gehaald. Hun DNA is vermengd geraakt met andere volkeren, hun bezittingen werden hen ontnomen en zij werden ook veelal totaal onteigend. Met andere woorden; al wat van hen was werd hen ontnomen. Als slaven werden zij te werk gesteld in hun eigen huizen en landerijen. Hun kinderen werden hen ontnomen direct na de geboorte en door vreemden opgevoed, zodat zij hun Atlantische aard niet konden gebruiken. Zij werden veelal naar andere lichtstelsels afgevoerd ( lees de zaken rondom het Bakkumportaal) en daar ver weg van hun familie afgezonderd gehouden.
Een vreselijke zaak.
Niet alleen degenen die de macht in bezit hadden waren daarvoor verantwoordelijk. Zoals we in het dagelijks leven nu nog steeds om ons heen zien, waren er ook toen al hielenlikkers, stroopsmeerders en klinkklare verraders. De juiste persoon op de juiste plek geschoven kon veel macht misbruiken en dat is ook veelvuldig gebeurd.
Ongeveer een jaar geleden is er door het Ashtar Command een bliksemactie uitgevoerd. De rentmeester uit die tijd bleek alles wat er in de nadagen van Atlantis gebeurde gearchiveerd te hebben. Op een geheime plaats verborg hij zijn documenten. Hij heulde met de indringers en hield tegelijkertijd iets achter de hand om weer in het gevlei te kunnen komen als het tij zou keren.
Door de ondergang van Atlantis echter zijn al die documenten tezamen met andere belangrijke archieven ten onder gegaan. En door de zee verzwolgen. Niemand kon nog herleiden hoe één en ander in elkaar stak.
Door diep in te werken op het bewustzijn van ons collectief geheugen zijn die herinneringen weer " levend" gemaakt. Zo levend dat zij als tastbare beelden tevoorschijn kunnen komen, als de juiste persoon in de buurt is om hen te lezen. 
Zo kon het gebeuren dat de rentmeester van toen zich in de mens die deze nu is liet lezen door mij en ik daardoor ontdekte waar de verborgen archieven lagen. Sterker nog. Door de ingang naar het archief te vinden en deze mens hier naar binnen te laten gaan, kon deze zelf de documenten aan het Ashtar Command overhandigen.
Sinds die tijd is er veel gebeurd. De sterrenraden en ook de Sirianen hebben zich over de verbijsterende geschiedenis gebogen en waren in staat om de oude Atlantische families bij naam en geslacht te benoemen. Zij konden herleiden wat er met hen gebeurd is, waar de kinderen terecht gekomen zijn enz. Nu ruim een jaar later is die geschiedenis duidelijk. Weet men weer wie de echte Atlanteanen waren en wat er met hen gebeurd is.
Het drama is te groot om nu even te beschrijven. Ik wil me graag richten op de gevolgen van deze ontdekking. Men is nl bezig om de landerijen en huizen van hen die ten onder zijn gegaan terug in kaart te brengen.
Waar ze gelegen hebben, wie hen bevolkten en met hoe velen zij waren.
De Sirianen zijn druk bezig geweest om de oorspronkelijke aktes van de echte bewoners terug te vinden. Zij zijn er in geslaagd om allen die onrechtmatige bezittingen hadden gekregen te bewegen tot teruggave. Niet allemaal deden zij dit vrijwillig. Soms hebben zij daardoor weer mensen moeten " onteigenen" die in het bezit waren van een domein dat niet van hen was.
Grote landeigenaars hebben " energetisch" zo'n stuk grond/ provincie gebied onder hun controle.
Zij keren leven na leven terug op diezelfde plek om hun eigendommen veilig te stellen en vooral ook om te laten zien wie er de baas is in dit gebied. Zo hebben duizenden zielen eeuwen lang ( vaak onbewust) onder hun bewind gezucht. Het was geen gemakkelijke taak om door te dringen tot in de kern van de bolwerken en deze te ontmantelen van binnenuit. Maar het is wel gelukt. De Atlantisdomeinen zijn niet langer in vreemde handen.
De komende weken wordt er aan gewerkt om de eigendommen terug te geven aan de rechtmatige eigenaars. Zij krijgen de taak mee om hun domeinen weer in de oude luister te mogen herstellen. Zij hebben het allen zwaar gehad. Eerst moeten zij krachten opdoen. Pas dan kan men aan de slag gaan. De Atlantisdomeinen worden dan ook verzegeld en onder de hoede van het Ashtar Command gesteld. Geen onbevoegde kan meer binnendringen in dit gebied. De Tempels starten op en zullen hun krachtige energieën schenken. Daarom ook moesten de verbindingen met de Tempels eerst ontsloten worden. Zij dragen als het ware deze energievelden en trekken hen op uit de diepte.
Tussen werelden in werelden rijst Atlantis op uit de zee.
Provincie na provincie zal los komen uit zijn beklemming en opgetrokken worden in het licht.
Dit is pas het begin.
Gerechtigheid geschiede.
Het is geen verhaal dat je met je ogen leest. Het is een levenstraject waar je met je hart en ziel aan verbonden bent. Het is jouw verhaal. Aan welke kant je ook stond/staat..het is jouw verhaal en het mijne.
En samen bouwen we Atlantis op. Het nieuwe Atlantis zal de pijler zijn waarop de nieuwe aarde kan leunen.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email