De kroniekschrijvers

De kroniekschrijvers

Nu de archieven van Atlantis weer geordend worden heeft dat gevolgen voor de rest van de kosmos. Alle archieven in de grote kosmische databank passen zich hierop aan. Er ontstaan nu immers weer nieuwe mogelijkheden. De kosmische volkeren kunnen opnieuw gaan bekijken in hoeverre het voor hen interessant is om zich met het aardeproject te verbinden.
De verschuiving in deze archieven verschuift alles in de kosmos.
Van oudsher zijn er zielen verantwoordelijk geweest voor het archiveren van geschiedkundige zaken. Ieder lichtstelsel heeft daar zijn mensen voor opgeleid. Zij dragen de verantwoordelijkheid met zich mee om deze zaken zo kundig te beschrijven en/of te ordenen dat er een complete bibliotheek aanwezig is. Deze bibliotheken zijn energetisch verbonden met elkaar. Zoals de grote bibliotheken van de ( ook oude) aarde hierop aansluiten. Veel Bibliotheken die waardevolle documenten bevatten en die verloren zijn gegaan hebben een energetisch dubbel in de kosmos. Zodoende is het mogelijk dat alle aantekeningen in welke tijd dan ook gemaakt nog altijd voorhanden zijn.
Ook de Sirianen hadden hun archivarissen. Zij kregen de belangrijke taak toebedeeld om goed te beschrijven wat er in de gebieden die onder hun hoede vielen gaande was. Vaak kon men aan de hand van deze zeer nauwkeurige gegevens precies zien wat er speelde. De archivarissen konden ook waarschuwen als ze zagen dat zaken uit de hand liepen. Aan de hand van hun beschrijvingen las men zwart op wit wat er fout ging. Zoals bijv. het feit dat de Sirianen hun technologische ontdekkingen in Atlantis wilden uittestten en dat de energie niet stabiel genoeg was om dit werkelijk te kunnen dragen. Zij maakten met hun technologie zaken kapot, maar wilden dit niet onderkennen. Hieraan is Atlantis uiteindelijk ook ten onder gegaan. De archivarissen waarschuwden hiertegen, maar veelal werd hun stem niet gehoord. Veel van deze kennis is in kristallen opgeslagen. Kristallen die onvindbaar zijn voor hen die de toegangscodes niet kennen om hen te openen.
Op deze archivarissen wordt nu een beroep gedaan. Zij bezitten in hun bewustzijn de codes om de Atlantiskronieken te openen. En vooral de Siriaanse invloed op de geschiedenis van Atlantis. Een invloed die in een al afglijdende maatschappij de nekslag heeft gegeven.
Velen van hen zijn vlak voordat Atlantis verging op de vlucht geslagen en verdwenen in de tijd. Een soort van onzichtbare wezens zijn zij geworden die nergens vaste grond onder de voeten vinden.
Vaak kiezen zij beroepen die met " schrijven" te maken hebben, archiveren, vertolken, archeologie, oude geschriften ontcijferen enz.. Veelal hebben zij in de belangrijke bibliotheken van alle tijden gewerkt. Daardoor is hun bewustzijn interessant voor lagere wezens. Zij hopen door hen heen inzicht te krijgen in de materie en willen hen de toegangscodes ontsleutelen. Vooral ook om de kennis over kristalkracht te doorgronden. Want wie dat heeft, heeft de macht.
Zo zijn veel van deze archivarissen al eeuwen lang op de vlucht. Zij willen hun kennis niet delen. Omdat ze weten dat er dan weer iets kapot gemaakt wordt. Dat er een maatschappij, of een heel wereld vernietigd zal worden. Zij leven vaak heel erg solitair.
De volgende stap is dan ook logisch. De Sirianen zoeken deze archivarissen. En willen hen " veilig" stellen. Niet om met die kennis voor zichzelf zaken te doen. Maar om te voorkomen dat anderen er zaken mee gaan doen.
De archivarissen worden opgeroepen om hun kennis weer aan te wenden om heelheid te bewerkstelligen.
Er zijn ook archivarissen onder hen die hun ziel aan de " duivel" hebben verkocht ofwel aan de vijand. Omdat zij er beter van konden worden. Of omdat zij dan vanuit hun gedrevenheid hun vakgebied toch uit konden blijven oefenen.
Zo zijn er ook bibliotheken ontstaan waarin geschreven werd over de plannen en wederwaardigheden van de lagere dimensies/sterrenvolkeren. Erg interessant voor de Sirianen. Zo kunnen zij immers deze mentaliteit ook leren doorgronden.
De kunst gaat er uit bestaan om deze twee archieven in elkaar over te laten gaan. Om er lering uit te kunnen trekken.
De schaduwwerelden zetten alles op alles om hun archivarissen te vinden voordat de Sirianen dat doen. Zij willen hen snel meenemen naar " beneden" om hen veilig te stellen voor het licht.
Hoe dan ook is het dus nu een opgejaagd " soort ". Het is erg belangrijk dat dit snel geregeld wordt.
Daarom is men op zoek naar archivarissen die de energie van beide werelden in zich draagt. Om razendsnel de partijen op te kunnen sporen en hen veilig te kunnen stellen. Een bizar verhaal. In een bizarre tijd.
In één familie kunnen meerdere archivarissen verbonden zijn met elkaar. Een dochter/zoon kan de schaduwbibliotheek van haar vader/moeder in haar eigen energie omhoog trekken en doorgeven aan het Ashtar Command. Via het DNA wordt die kennis opengebroken en verwerkt.
Lees je dit en herken of vermoed je dat dit bij jou het geval is, flits dan onmiddellijk en zo snel mogelijk de info door naar Alyanty..de spreekbuis van de Sirianen.( lees de twee proclamaties van de Sirianen) Of Vraag het Ashtar Command je veilig te stellen en de info uit je DNA weg te halen.
Geef je sleutelcodes pas af als je zeker bent dat dit bij de juiste personen terecht komt.
Kijk goed uit, want de schaduwwereld zit hier boven op. Ze hebben alles te verliezen tenslotte.
Wees niet bang, als je dit leest sta je onder de hoede van veel beschermers. In de juiste verbinding zal de juiste energie losschieten en zal de info pas losgemaakt worden IN het moment van verbinding. Niet eerder en niet later.
De ervaring leert helaas dat de schaduwwereld altijd actief is en zeker de laatste tijd weer erg aanvallend bezig is. Niet fijn, het is storend en lastig. Het maakt onzeker en bang. Maar bedenk goed dat men pas actief wordt als er veel te verliezen valt, dus dat is jouw/onze winst. Men is bang..bang om alles kwijt te raken en daarom wil men jou kwijt. Harde woorden, ik lieg er niet om. Helaas de realiteit in een driedimensionale wereld. Maar weet en besef dat je veilig bent. Laat je niet uit je kern trekken en blijf dicht bij jezelf. 
Jij bent van LICHT en het LICHT is in JOU. Daar is voor schaduw geen plaats.

De engel Michaël is en blijft bezig om jou veilig te stellen met zijn leger van engelen.
Stel je onder zijn hoede.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email