Wegbranden van reptiel DNA

Wegbranden van reptiel DNA

De reptielenpoort.

Over reptiel energie is veel geschreven op het internet. Het is een gegeven dat de mensheid door verschillende kosmische volkeren is gekoloniseerd en de zgn. reptielen ( zo genoemd omdat dit van nature schubbige, gevoelloze op reptiel lijkende wezens zijn) is daar een goed voorbeeld van. Ook ik heb helaas al lange tijd met hen te maken. Te pas en te onpas duikt deze energie op in mijn praktijk en je wordt daar niet per definitie een blij mens van. 
Ik ken mensen die van oudsher sterk met deze wezens verbonden zijn. Een aantal van hen beseft dit ook en ziet nu in dat de verbinding met deze wezens de mensheid niet ten goede is gekomen. Wat de reptielen geprobeerd hebben is in te werken op het DNA van de mens. Hun DNA wilden zij vermengen met het DNA van de aardse mens. Het is hen echter nooit gelukt, ondanks vele pogingen van hun kant om een fysiek, levend wezen te maken dat hun ras weerspiegelde. Er zijn vele proeven gedaan met mensen. Ik ken vrouwen die in hun bewustzijn de herinneringen meedragen waarin ze onderdeel van deze experimenten zijn geweest. Heel verschrikkelijk.
Zwangerschappen die niet voldragen zijn. Maar het energetisch bewustzijn van deze " nieuwe" wezens heeft wel levensvatbaarheid gekend. Achter de schermen zijn deze zielen wel " geboren" en gedrochtelijk als zij zijn in hun uiterlijke vorm hebben zij zich energetisch vastgehecht aan het DNA. Niet er IN, maar er aangehecht als een parasiet die zich volzuigt met menselijk bloed en daardoor vat op het bloed krijgt en dit ziek maakt. Zo dragen mensen Reptielparasieten met zich mee. Die hun energie besturen en hen veelal heel egoïstisch voortstuwen door het aardse leven. Het draait in alle opzichten eerst en vooral om hen. Zij voeden zich met aandacht. Mensen met reptieleieren – parasieten aan hun DNAstrengen gekleefd worden zelf vaak weer broedplaatsen voor deze energie en zo geeft deze levensvorm zich toch vaak door aan dit leven. Achter de schermen ( achter de reptielenpoort) hebben deze wezens een eigen wereld opgebouwd. Hun bolwerken zijn groot en machtig. Veel aardse rijkdommen liggen hier opgeslagen. Een menselijk reptiel die op aarde geboren wordt heeft door geboorte al veel macht en geld tot zijn/haar beschikking. Het is enorm moeilijk om door te dringen tot deze bolwerken. Ze zijn zorgvuldig afgeschermd. Toch is het ons dankzij de openstelling van het bewustzijn van een paar prachtige mensen gelukt om diep in de kern van dit bolwerk door te dringen. Door het bewustzijn heen van twee moedige vrouwen, die niets maar dan ook niets meer met de reptielenenergie te maken willen hebben zijn we afgedaald in de gewelven. Een van hen heeft vroeger grote macht gehad in dit stuk. Zij "kende" dan ook één van de machtigste figuren achter de schermen. Toen zij voor de eerste keer bij mij kwam konden we de reptielenpoort decoderen en zijn invloed verzachten. Steeds weer hebben we onze aandacht op dit fenomeen gericht en ook daar de energiekoorden in brand gestoken. Laatst stonden we plots oog in oog met deze machtige figuur. Na een kortstondig , heftig overleg nam hij ons mee door de gangen naar een centraal punt in dit gewelf. In het centrum zag ik een sokkel, een pilaar. Op de sokkel lag een groot kristal, in de vorm van de aarde. Toen we dichterbij kwamen en hij zijn handen om het kristal legde gloeiden de aardse en astrale gebieden op waar de reptielen hun leefgebied hebben uitgezet. Familienamen, leefgebieden, alles werd zichtbaar. Door een naam aan te raken verschenen er op de wanden in het gewelf een soort films waarop de energetische geschiedenis zich presenteerde en er duidelijk werd hoe e.e.a. in elkaar steekt. Ik kan niet in detail treden over dit alles, dat is te gevaarlijk. In het centrum van het aardekristal gloeide een bloedrood kristal op. De rode energie vertegenwoordigde het rode "Bloed" en voedde van binnenuit de bloedlijnen van deze families. Heel krachtig. Mijn cliënte ging bij de aardebol staan, legde haar handen er om heen en verbond zich met het bloedrode kristal. Zij liet met veel kracht haar intenties in het bloedkristal overstromen en veranderde van binnenuit de patronen. Energetisch voelden we dat we sterk verbonden waren met de lichtmeesters, die niets liever willen dan dat deze energie gezuiverd wordt. Ik voelde mezelf oplossen in deze wereld en mijn bewustzijn legde zich als een goudgele mistlaag die diep doordrong IN het geheel door alles heen. Ik voelde krachtsstromen, gebeden, meditaties en vooral voelde ik liefde. Ik zag dat deze wezens ondanks hun lange verbintenis met onze wereld niet gelukkig waren. Ik voelde dat ook zij vastzaten in hun energieveld en niet los kwamen van hun bedoelingen. Ik voelde dat zij ondanks alles het als een gemis ervaren dat zij nog steeds niet echt emoties kunnen voelen. Zij hebben van alles gedaan om de menselijke emoties zich eigen te maken. Zij hebben hun " mens" waaraan zij vastzaten diepe pijnen en emoties laten ondergaan, maar de kracht er van bleek niet overdraagbaar te zijn. Zij weten het nog steeds niet en de experimenten op de mensheid om dit wel te leren MOETEN stoppen. Hun egoïsme en hang naar aandacht MOET temperen.
We baden en baden om KRACHT. De intentie in het Bloedkristal begon te veranderen. Het brak open en helder rood, nieuw bloed stroomde vrij. Het hele kristal kleurde bloedrood en alle gebieden die zichtbaar waren leken met bloed doordrenkt. Ik zag dat er een element werd toegevoegd aan dit bloed. Het element van zuivere liefde. Een klein kristalletje dat onmisbaar is om verbinding te krijgen met het Venuslicht. Langzaam aan zal dit licht doorstralen in het nieuwe DNA en van binnenuit alles uitzuiveren en dan van nieuwe krachten voorzien. Daar zal tijd overheen gaan. Maar het begin is gemaakt. De gedrochtelijke wezens die geboren zijn vanuit deze vermenging zullen opgenomen worden in speciale " klinieken" en geheeld mogen worden van binnenuit. Waarschijnlijk zullen zij oplossen en gewoon verdwijnen.

Aan dit proces, wat in een paar woorden opgeschreven lijkt te zijn zit een eeuwigheid aan drama en ellende vast. Het is een zeer gevaarlijke energievorm geweest die de mensheid zwaar in de tang heeft gehouden. Ik wil niet eens opschrijven hoeveel mensenlevens en experimenteel leed hiermee gemoeid is geweest. Voor degenen die zich aan deze energie hebben weten te ontworstelen is de weg lang en zwaar geweest. Altijd op de vlucht, zich verbergend en weinig eigen levenskracht voelend hebben zij zich door de levens heen naar dit punt geworsteld.
Ik wil hen dan ook zeer bedanken dat zij de moed en de kracht hebben gevonden om al deze informatie in mijn handen te leggen. Waardoor ik het door mocht geven aan de juiste personen en de ingangen naar deze werelden zijn ontmanteld.

Wat een vak.

Dit was de beschrijving van de tweede demonenpoort.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email