Derde proclamatie van het Siriaanse Gerechtshof

Derde proclamatie van het Siriaanse Gerechtshof

Derde Proclamatie van het Siriaanse gerechtshof.

In deze fase van uw ontwikkeling willen wij het volgende melden.
Er zijn belangrijke stappen gezet t.a.v. de energetische bevrijding van uw planeet.
U hebt met elkaar zo hard gewerkt aan de doorsluizing van het licht, met daarin verwerkt uw wensen, verlangens en hoop dat er bepaalde kooirasters die om uw wereld heen gelegd waren doorbroken konden worden.
Dit houdt in dat er in uw collectief bewustzijn een verandering optreedt.
Een verandering die gericht is op meer echtheid, dit laat vooral zien dat u niet langer in een wereld wil leven waarin de individuele vrijheid van een mens onderdrukt wordt.
Er is een oproep uitgegaan naar alle richtingen waarin wij de schaduwmachten opdragen alle zielen die zij op welke wijze dan ook gevangen houden vrij te moeten laten.
Dit gaat ver.
De kooirasters die zielen kluisterden aan een bepaalde macht lopen door alle dimensies heen. Op aarde drukken zij zich uit, maar in de astrale werelden ook.
Het is een rasterveld, alleen toegankelijk via geheime poortstelsels, die voor onbevoegden ( lees vrije zielen) niet betreden kan worden. Tenzij een vrije ziel zich onderwerpt aan deze macht. Velen van u hebben dat gedaan. Om diep door te kunnen dringen in deze bolwerken moest u er heen gaan en stukjes identiteit inleveren. Dat is voor velen van u niet gemakkelijk geweest. Wij zijn ons terdege bewust dat u vrijheden heeft ingeleverd die van cruciaal belang waren voor de eigen ontwikkeling.
Nu de hoger gefrequenteerde lichtrasters weer aansluiten sturen wij lichtimpulsen door uw bewustzijn heen. En roepen u op om in de kern van uw wezen deze frequenties te aanvaarden. Door deze frequenties te aanvaarden bent u met elkaar in staat om van binnen uit – als een sleutelpunt van kracht – de gevangenissen die u energetisch omgaven te openen. In uw Ikbenpunt vallen de patronen tezamen en hierin zit de kracht die jullie kooirasters openbreekt. Zodat jullie allemaal eindelijk terug kunnen keren naar daar waar u werkelijk hoort. In het licht en in de vrijheid.
In deze tijd komt er via de Bovenlichtrasters een deel van uw hogere identiteit dichter bij het collectief van NU. Dit collectief schreeuwt om vrijheid en vrede. Van boven af reiken jullie naar beneden en van beneden reiken jullie omhoog. Nu is het punt bereikt waarin de omhelzing, de samensmelting een feit is.
Door samen te smelten in uw diepste kern kan er geen schaduwmacht zijn die u gevangen kan houden. Uw kracht wordt te sterk. 
Dit houdt in dat op vele niveaus de gevangenispoorten opengaan en zielen met duizenden tegelijk uit " de kooien" weg willen om naar een hogere dimensie te verhuizen.
Er gaat als logisch gevolg een enorme verschuiving in het collectieve veld van uw lichtstelsel optreden.
De balans in het aardebewustzijn verschuift. Het rasterveld dat uw wereld in balans houdt verandert en daardoor verschuift alles.
Op 10 oktober 2010 zal dit alles bekrachtigd worden en een feit zijn. Dan zal de grote uittocht beginnen.
Wij staan klaar om u hierbij te helpen.
We maken gebruik van de transformatiesluizen die zich op sommige punten in uw wereld aan het openen zijn. 
Duizenden zielen zullen gebruik maken van deze grote overzetting.
Alle lichtwezens die zich verbonden hebben met het evolutieplan van dit stelsel helpen mee om die doortocht zo goed mogelijk te begeleiden. Ook de lichtwerkers op aarde worden opgeroepen om heel sterk in de eigenheid te gaan staan. Om in kracht de lichtrasters te verankeren en vast te houden in de kern van hun diepste zelf. Het zal hard werken zijn.
Meer dan ooit vragen wij u om sterk te zijn en in uw eigen kracht te geloven. In uw Ikbenpunt – uw ankerpunt – komen alle tijdsdraden tezamen en in het centrum van uw wezen vindt de bekrachtiging plaats. Daarom is het goed als u dit weet en klaar staat. Op uw plek blijft en u niet laat afleiden door alle commotie hier om heen.
Wij roepen U op om het thema Vrijheid en Vrede als diepste frequentie uit te stralen vanuit uw buik en borst.
Zodat alle ketenen van onderwerping en verdrukking voorgoed verbroken kunnen worden.
In de diepte van uw Zijn is de verschuiving begonnen en zij zal langzaam aan doorstralen naar de oppervlakte van uw dagelijks bestaan.
Het gaat om sleutels, om codes, om uitwisseling van energie zodat alles op zijn plek gaat schuiven. 
De Logos van jullie planeet Sanat Kumara is de organisator. Meester Jezus en allen die in dit kristalveld zijn afgedaald dragen sleutelcodes mee in hun bewustzijn die de kooirasters openbreken.
Mensheid ontwaakt, want uw vrijheid is nabij. 
Geef toestemming voor het gebruik van de codes. Verbind u stevig met uw diepste zelf en wankel niet meer.
Verbind u met de hulpkrachten die om u heen staan, in menselijke vorm of anderszins.
Keer terug naar een punt van vrijheid waarin geen enkele onderwerping u meer vast kan zetten. Onderzoek emoties, verslavingen, afleidingen,contacten, studies en werk. Zit u op uw plek? Staat u stevig?

Dan kan het spel beginnen.

Ik groet jullie met het diepste respect voor uw aller welzijn, vanuit de kern van mijn hart.
Ik buig voor u.
Ik bid voor u.
Ik houd u vast in mijn liefde en licht.

Ik sta voor u klaar, ook al kent u mij niet.

Zo spreek ik vanuit het collectief van Lichtbroeders waar ook in het Universum vandaag tot u en onderteken met mijn voor u bekende naam

ALYANTY.

Print Friendly, PDF & Email