Atlantiscode 2

Door vele levens heen heeft de "clan" grip proberen te houden op zijn familieleden. Dat wil zeggen als er ergens op aarde een familielid geboren ging worden wiens trouw aan" de clan" in twijfel werd getrokken, dan werd er een wachter achteraan gestuurd. Een ziel die zo trouw is aan " de clan" dat hij in staat is met zijn bewustzijn alles te registreren en informatie door te geven aan " de clan ". Door het maken van energetische foto's wordt er dan een stroom van beelden over geflitst die precies laat zien wat de desbetreffende persoon doet. En ze worden vooral geïnstrueerd om door middel van pestgedrag, sexueel misbruik, mishandeling en vooral vernedering de trilling van deze ziel zo laag te houden dat hij/zij niet op het idee komt om de eigen trilling te verhogen.
Ben je in de ogen van " de clan" zeer waardevol om welke reden dan ook ( omdat je lid bent van de originele atlantisfamilies of priester bent van de oude tijd), dan worden deze controleurs op alle geledingen ingezet. Familie, school, werk, vrienden. En wordt je dusdanig klemgezet dat het leven bijna onleefbaar wordt. Veel van deze zielen zijn d.m.v. zelfmoord gedwongen om terug te keren naar " de clan ". En zo worden hun vluchtpogingen op alle mogelijke manieren ondermijnd.
Veel mensen zijn echter door de nood slim geworden en hebben zichzelf min of meer gesplitst. Ze laten zien aan de controleur wat deze verwacht en op een andere laag werken zij gestaag door aan hun plan. Leven na leven. Met eindeloos geduld. Er voor zorgend geen fouten te maken en vooral niets prijs te geven van hun innerlijke wensen t.a.v. het licht. Zo hebben zij de controleurs in slaap gesust. In de waan gelaten dat zij hun werkelijke afkomst vergeten zijn en trouw aan " de clan " hun levens leven.
Maar schijn bedriegt. Veel van deze zielen maken nu gebruik van de opwaardering van de netwerken en ontwikkelen in razend tempo hun krachten. In snel tempo openen zij hun energielichamen en werken tegelijkertijd aan het herstel van hun oude energielichamen. Die veelal dusdanig beschadigd zijn dat er serieuze littekens en gaten in zitten.
Een dubbele taak; de beschadigingen repareren, de nieuwe energienetwerken uitbouwen en vooral hun atlantiscode decoderen. Want dat gebeurt ook. Zielen die nu vrijkomen maken in hoog tempo hun codes los die klem zijn komen te zitten of ingebed in de codes van de "clan".
Dwars daar door heen ontwaken de lemurische codes, de gouden codes, alles tegelijk. Om in 2012 op vol vermogen te kunnen stralen en energie te leveren aan de kosmische omwenteling die plaats vindt.
Een enorm zware taak. Want het moest binnen 20 jaar tijd gebeuren. En velen werden nog later wakker.
Doordat in het AtlantisDNA veel informatie aanwezig is, die vanuit alle tijden verzameld is wordt deze info vrijgemaakt en doorgegeven aan de kosmische hulpkrachten die dit alles uitgebreid lezen en volgen.
Zo heb ik in dit leven duizenden mensen bij me gehad die allemaal stukjes informatie vanuit die tijden hebben doorgegeven, die ik vervolgens snel door flits naar degenen die er mee werken .
Met andere woorden; de miljoenen fotobeeldjes die in hun geheugenbank lagen opgeslagen zijn doorgestuurd ter ontwikkeling en worden nu als beeldmateriaal voor dit hele traject gebruikt.
En fotobeelden liegen niet. Die brengen de veelal bittere waarheid omhoog. Het ondenkbare wordt getoond en als bewijsmateriaal aangedragen. Zo kunnen de lichtmeesters en onze kosmische vrienden onze levens " lezen" en er hun conclusies uit trekken. En vooral handelen.
Zo werken we allemaal mee om dit bizarre plan en de energie voortkomende uit deze ellende te neutraliseren.
Zo ontkrachten we een netwerk van manipulators die wereldwijd voor en achter de schermen de energie van ons lichtstelsel in hun greep hebben gehouden.
En dat moet stoppen.
Het is nu of nooit.
Het kosmisch Tribunaal is nog steeds aan het werk. 
Gerechtigheid zal geschieden, hoe dan ook.
Ben ik een zwartkijker, een zwever of een fantast?
Wie er een naam aan wil geven zal dat zeker doen.
Vast staat dat door volharding vreselijke feiten aan het licht komen die uit de geheugenbank van de planeet weg moeten.
Voor een fantasie waag ik mijn leven niet. Tijd om te zweven is er nooit geweest, ik ben de nuchterste persoon die je jezelf kan voorstellen. Dat moest wel. Met twee benen op de aarde en gewoon realistisch kijken naar wat er gebeurde en vooral zien te overleven. Ik kon het ongeziene zien, van jongsaf aan. En dat werd geweten. 
Een zwartkijker ben ik nooit geweest. Integendeel, altijd tegen de verdrukking in toch het positieve weer vinden is de grootste krachtsinspanning van dit leven geweest.
Doodmoe en ziek ben ik er wel van geweest. Als kind angstig vanwege de vreselijke beelden die me overvielen. Al heel jong heb ik mijn eigen weg gezocht om te kunnen overleven in de hektiek van dit fenomenale punt van ZIJN.
En hier staan we NU. Op een punt van splitsing.
Het komt er op aan.
En het is razend gevaarlijk.
En toch weer niet
Want het netwerk van beschermheren en aanverwante zielen is hoog geladen en zeer actief. Velen van ons hebben de kracht gevonden om innerlijk op te laden en vanuit dit bewustZIJN straalt een licht zo helder dat het geweldig is. Het ongeziene dat iets te verbergen heeft duikt er voor weg. Wil niet gekend worden. Doet zich vaak voor als een zgn. vriend. Maar in dit leven is er geen tijd om vrienden te zijn met dubieuze krachten. Verspilling van energie.
De energie gebruiken we om de netwerken te laden, om eerherstel te bevorderen voor duizenden en om zoveel helingslicht klaar te zetten dat al die miljoenen beschadigde wezens die er nu op aarde zijn kunnen genezen tot in het diepste diepte punt van hun diepste zelf.
Noem me maar gek, het deert me niet. Noem me maar vreemd, het zij zo. Noem me wat je wilt en ik ben het NIET. Nooit geweest ook. 
Want IK BEN. Nu en ALTIJD. Op de enige manier die volstaat om een kosmisch, hoog geladen liefdevol wezen te zijn. En de wereld te veranderen vanuit zijn kern.

Ik ontsla elke controleur, manipulator of schijnvriend om in mijn of jouw buurt te moeten zijn. 
Alleen zij die via het hart als vriend of familielid verbonden zijn blijven over.
Nooit zal het licht meer uitdoven.
In onze harten, in onze ziel.

En ik wens je toe als je dit leest en herkenning vindt dat je net zo krachtig opstaat en dit levensplan gaat ondersteunen met licht en liefde.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.gouden duif

 

Print Friendly, PDF & Email