Het Poortwachtersysteem

Het Poortwachtersysteem

Ik wil jullie vandaag deelgenoot maken van het volgende. Een tijdje geleden schreef ik het stuk " The hand that rocks the cradle". Hierbij maakte ik jullie deelgenoot van een ervaring die vlak na mijn geboorte plaats vond en die ik als baby bewust heb ondergaan. Ongecensureerd liet ik jullie zien dat er aan het begin van mijn leven een soort handleiding door de duisternis werd besproken met het plan om mij als individu zo snel mogelijk van het aardetoneel te doen verdwijnen. Een helse ervaring die ik mijn leven lang niet vergeten ben.
De wezens die rondom mijn wieg stonden noem ik poortwachters. Het zijn zielen die ooit op aarde leefden en zichzelf door welke oorzaak dan ook in een lage trilling hebben gebracht. Hun lage trilling is meestal voortgekomen uit een emotie van bijv. jaloezie. Doordat zij deze energie uit lieten groeien tot een kracht in hun systeem, konden zij anderen er mee verzwakken. Of zelfs weg laten werken. Dit systeem van energie-verzwakkers heeft sinds de val van Atlantis uitstekend gewerkt. De duizenden lichtzielen die afgesneden werden van hun weg terug naar huis zaten klem in de trilling van verraad of manipulatie. Door al hun levens heen zijn zij gevolgd door de heren van de duisternis. Deze zorgden er voor dat in het leven van een lichtziel een of meerdere poortwachters aanwezig waren die d.m.v. een lage emotie altijd de energiefrequentie van de lichtziel om laag konden trekken. Waardoor deze vast zat in verdriet of onmacht en zijn eigen frequentie niet terug kon vinden. Het zijn niet allemaal per definitie slechte mensen die dit veroorzaken. Maar wel mensen met een flink uitgebouwd (verkeerd afgestemd) emotiesysteem. Waar entiteiten ( zoals in mijn verhaal) zich aan vast konden hechten en de emotie dusdanig konden versterken dat de energie van verraad op welk niveau dan ook altijd op de loer lag. Voor dit doel zijn astrale wachters aangesteld die de emotiekwaliteit van een poortwachter heel snel kunnen activeren als het nodig is. Het is niet voor niets dat vele lichtzielen eenzaam en wantrouwend zijn geworden. Het is nl. niet te voorspellen wanneer een poortwachter op zijn zwakke eigenschap geactiveerd kan worden, waardoor iets vrij onschuldigs in recordtijd uit groeit tot een levensbedreigende factor.
Natuurlijk zijn de meesters van de duisternis wel zo slim om deze factoren in te bouwen in mensen die deel uit maken van de vriendenkring, familie of werkvloer. Of…voor kinderen zeer doeltreffend; op school.
Pesterijen, seksueel misbruik, vernedering, geweld en vooral het manipuleren van iemands eigenwaarde zorgen er snel voor dat iemands trots onder een stoflaag verdwijnt waardoor de hartstrilling niet vrijgemaakt kan worden. Zo creëer je al snel een ras van angstige, boze of verdrietige mensen die volledig ontkracht zijn. Waardoor de algehele trilling op deze planeet daalt en zelfs zo verzwakt raakt dat de trilling te laag wordt.
Dit dreigde met onze planeet te gebeuren. 2000 jaar geleden is daar op ingegrepen. Omdat de mensheid op zich daardoor vernietigd dreigde te worden. Duizenden zielen zijn in een collectief besluit afgedaald naar deze planeet en hebben zich verbonden met hun aardse levens. In deze levens hebben zij vele poortwachters ontmoet. Na ernstig verraad hebben vele lichtzielen hun aardse levens verloren. De duisternis meent altijd dat geweld grip krijgt op het zwakke systeem van een angstige ziel. Brandstapels en inquisitie, oorlogen zijn daar handige middelen voor.
Toch zijn we er als collectief in geslaagd om onze trillingen langzaam maar zeker te verhogen. Tegen de verdrukking in. Om in deze tijd een ongelooflijk frequentieversnelling te mogen ervaren die ons voorwaarts katapulteert in de tijd. De aardemassa kan hierdoor een kwamtumsprong maken. Er zijn dus vele poortwachters geactiveerd om ons het leven zo onaangenaam mogelijk te maken.
Nu na 2000 jaar de poortwachters allemaal aan onze zijde staan om onze energie keer op keer te helpen verlagen kunnen we het proces omkeren. In deze tijd vindt er nl. een enorme omwenteling plaats. Het collectief bewustzijn kiest voor licht en niet voor duisternis. Vanuit dit licht worden alle systemen die met het poortwachters-programma te maken hebben ontmanteld. Op grote schaal. Alle hoofdwebben en sub-webjes worden door de tijdslijnen heen aangestoken met violet licht en weggebrand. Deze lopen door alle astrale werelden heen en dus ook door ons bewustzijn. De lagere poorten van macht en manipulatie worden één na één ontmanteld. Duizenden zielen die klem zaten in het web van deze poorten worden vrijgemaakt. Een enorm werk. Vooral ook omdat de schaduwwereld deze poorten niet zomaar afgeeft. Toch beleven we ook in onze tijd van leven al dat kopstukken in de wereldpolitiek die dit systeem vertegenwoordigen worden weggewerkt. Zij zitten op bolwerken van macht. Immense kluwens van energiebolwerken waar vele zielen eeuwen lang vast hebben gezeten. Maar de vrijheid wenkt. Een grote verschuiving gaat plaats vinden. De beweging is al ingezet. Kijk maar om je heen. Ook door jouw bewustzijn gaat de violette vlam branden om dit intrigeweb te zuiveren. Door al jouw blauwdrukjes heen, naar alle richtingen, in alle tijden wordt de vlam van zuivering geactiveerd en doet deze zijn werk. Daarom adviseer ik jullie om de laatste stukken die ik geschreven heb over de bedrading van het violette licht nog eens goed door te lezen en er mee aan de slag te gaan. We doen allemaal mee.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email