Poortwachters

Poortwachters

Het poortwachtersysteem is opgebouwd uit een netwerk van emotielijnen. Het is een reëel systeem dat zijn voeding betrekt uit emotiepijn en daar zijn bolwerken op bouwt. Voor deze bolwerken is de energie van pijn de "stroom" die de wezens die de pijn moeten bezorgen voedt. .En het is altijd gericht op het verkrijgen van meer van hetzelfde. Iemand meer pijn bezorgen schept meer angst. Meer angst schept meer verwarring. Meer verwarring schept meer verdriet. Meer verdriet laat iemand verdrinken in zijn eigen emotiepoel van ellende. Het is dus een zeer slim systeem. Waarbij degenen die het "meereffect" creëren altijd aan de kant staan van de macht. Meer macht maakt meer wreedheid los enz. enz. Het systeem valt onder het hoofdstuk "Ernstige Verslaving". Omdat beide partijen steeds meer nodig hebben van hetzelfde om hun systeem goed te laten werken. En dit systeem ontkracht nu net onze planeet tot in het diepste Zijn. Daarom is het tijd dat beide partijen bewustzijn krijgen op het hoe en waarom. Iedereen zit vast aan een systeem dat veel leed en ellende bezorgt. En dat moet stoppen.
Het systeem overstijgt leven en dood. Het loopt door het astrale bewustzijn en wordt weer meegenomen naar het bewuste leven op aarde. De aanhechtingskoorden zitten vast in ons diepste celbewustzijn. In ons hart, onze geest. Het violette licht gaat tot op diep cellulair niveau dit alles uitzuiveren. Als een leven in laag astraal emotiegevoel eindigt, moet je een volgend leven op hetzelfde niveau ook weer beginnen. Dat is de wet van gelijkheid. 
De violette vlam wil nieuwe opstapkansen leveren. Voor iedereen.
De adventstijd van dit jaar staat in het teken van deze verwachting. Op grote schaal worden de poortwachtersdraden weg gebrand. Een ieder die dit wil wordt hiertoe bedraad met het violette licht. Als de vraag naar dit licht toeneemt, dan zal er meer van komen. Ook dat is de wet van gelijkheid.
Sommige mensen, steden, gebieden dragen een krachtige poortwachters functie in zich mee. Omdat van oudsher de energie in deze gebieden steeds weer verankerd wordt voor dit doel. 
Zo moeten er op grote schaal energiepoorten verdwijnen die deze bedrading vasthouden en daardoor bouwmateriaal leveren voor alsmaar nieuwe lagen van laag bewustzijn. ( hellen is misschien een beter woord)
Je kan aangeven dat je niet langer aan dit systeem gekoppeld wilt zijn. Je wilt los van dit manipulatiesysteem je eigen lichtwezen vrijmaken. Je wilt vrij zijn. Tot in alle eeuwigheid.
Begin dan vandaag nog om dit alles goed tot je door te laten dringen en het violette vuur te vragen om deze systemen uit je weg te halen. Door alle laag gesponnen emotiedraden die van jou zijn weg te branden uit dit enorme netwerk. Dat wereldwijd door het collectieve veld van onze wereld heen loopt. Dat wat van jou is, is jouw verantwoordelijkheid. We laten geen vuil achter. We ruimen op. En scheppen hierdoor een vrije zone waarin onze emoties niet elke keer weer worden aangevallen en verscheurd. Als we werkelijk een punt van heelheid willen bereiken, moet het punt van verdeeldheid er uit gehaald worden.

Wees een violette vlam in het licht van deze tijd.
Fijne advent.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email