Hazerswoude

Hazerswoude

Ik kom na lange tijd weer eens terug op De Atlantiswoningen waar ik een paar jaar eerder al over schreef. Ik raad jullie aan om bij de waarnemingen het hoofdstuk Atlantis aan te klikken en nog eens te lezen wat er toen ontsloten mocht worden. Hoe de verbindingen liepen door de kustprovincies van Nederland heen.
Ik heb de uitruiming van de Gouverneurswoning en zijn bijgebouwen beschreven in Alphen aan den Rijn/ Hazerswoude. De heropening van de Dolfijnenbron in Oegstgeest. De opening van de sterrenportalen bij Leiden. De kosmische aanvliegroutes nabij Amsterdam ( Schiphol) De slavenbarakken bij Woerden / Driebrugge. De ontsluiting van de achterdeur van die tijd " Het Bakkumportaal" waarlangs vele mooie Atlantische zielen zijn weggevoerd naar duistere bestemmingen. 
Het Ashtar Command heeft de laatste jaren veel werk verricht achter de schermen. Het heeft het totale gebied in kaart gebracht en alle namen van de oorspronkelijke atlantisfamilies achterhaald. Het is begonnen met de poortwachtersystemen te ontmantelen. Eigenlijk lopen alle waarnemingen door elkaar heen. Een goed lezer zal dat inmiddels begrepen hebben.
Nog komen er mensen op dagelijkse basis uit dit gebied naar mij toe. Via hen krijg ik dan weer de informatie door die nodig is om volgende facetten te ontsluiten.
Zo heb ik beschreven hoe er onder De Tussenwoning die ooit gesitueerd was onder een gebouw in Hazerswoude – Rijndijk een gangenstelsel gevonden is. Bovengronds waren er cellen en ondergronds geheime gangen. Er heeft daar immens veel bloed gevloeid. Vooral Atlantisbloed. Deze week werd ik al weer maar eens onder het gebouw gebracht. Ik was er drie jaar geleden voor het laatst geweest. 
De reden waarom ik naar beneden moest was de volgende. Deze week schreef ik jullie al over de zwarte hagelstenen uit de zwarte wolk. Zulke wolken zijn er bijv. ooit in geslaagd de prachtige dolfijnen bronnen en alle oude Atlantis kanalen en rivieren te vergiftigen. Zeer veel mensen zijn hierdoor ooit omgekomen. Veel bijzondere vissoorten of ander onderwater leven voorgoed verdwenen. En net nu alles zich enigszins gaat herstellen (wat al een wonder mag heten na de aanslag vorig jaar in Alphen aan den Rijn ) komt die zwarte wolk er aan. Op zoek naar negativiteit om zich mee te voeden en zijn straling te verhogen. 
Toen ik onder het gebouw kwam zag ik in eerste instantie niets meer. Maar op een diepere laag zag ik nog een blauwdruk van de " poortwachter" Hij zat daar alleen. In zijn bewustzijn hield hij echo's vast. Echo's van pijn en gejammer. In de hoop dat deze gehoord zouden worden en " de wolk" zou kunnen aanhechten. Maar ook om een negatieve vortex van energie in stand te houden. En de wolk daarin te kunnen verankeren voor " betere tijden" althans voor hem dan. Het Ashtar Command attendeerde me op dit feit en gaf aan dat alles wat zich hier aan kon hechten weg moest. Niet alleen hier. Er zijn op aarde nog meer energiepoorten waar astrale kreten worden opgeslagen. En die moeten allemaal worden uitgeruimd. De aarde moet vrijgemaakt worden van jammerputten. Zo geschiedde het dat ik samen met een man naar beneden ging. In zijn hand hield hij een kristallen bol. Deze gaf een helder licht. Hij liep voorop. En dat moest ook. Want hij kende deze poortwachter nog van vroeger. Hij sprak hem aan en gebood hem te vertrekken. Dat wilde hij natuurlijk niet. Maar het licht in zijn hand werd zo sterk dat de man verblind raakte en in een onbewaakt moment de bewustzijnskoorden van allen die hier aan vast zaten losliet. De koorden zwaaiden alle kanten uit. Ik zag het Ashtar Command in actie komen en de koorden lostrekken. Afwikkelen. Ze straalden licht door de koorden heen en haalden de knopen er uit. Ze streken hen glad, rolden hen op en namen hen mee. De poortwachter zelf werd meegenomen en moest de plek verlaten. Ik beschrijf nu in een paar woorden een hectische gebeurtenis. Waar velen van oudsher bij betrokken zijn geweest. Een oude vriend van mij die ook in Hazerswoude heeft gewoond, maar al enkele jaren geleden overleden is leidde de operatie. En zo zag ik vele oude bekenden die mee hielpen om deze plaats vrij te maken. 
Zo heb ik ook deze week geschreven over de Amethist Poort die op enkele meters afstand van dit gebouw geïnstalleerd is. En dat is allemaal geen toeval. Het violette licht moet door dit gebied heen gaan branden en veel afval opruimen. De engel Zadkiël heeft hierover de leiding samen met de engel Michaël.
Er zit enorm veel oud zeer in dit gebied. En het moet weggehaald. Om aanhechting van nieuw leed te voorkomen. Het is nog niet klaar. Maar er is al weer een grote draai gegeven aan het Totaal. Ook de zonnewijzer die in de buurt van Leiden is gesitueerd zal dieper geactiveerd worden. De witte tempel in Castricum gaat meer wit goud licht verspreiden.
Deze trillingen beïnvloeden de gehele kustlijn van Nederland en aangrenzende provincies. Frankrijk, Engeland, Noorwegen. Allerlei leylijnen schieten open en gaan beter samen werken.
Begin nog maar weer eens de Tempelwaarnemingen te lezen, en de andere waarnemingen, want alles grijpt in elkaar als een kloppend verhaal. 
Veel zielen die in dit gebied wonen zullen de komende jaren verbonden worden met hun eigen licht. Er zijn veel mensen naar dit gebied terug gekeerd, onbewust. Om zich te kunnen herbronnen in dit nieuwe licht. Het is 2012. het licht IS onderweg. Voor hen, voor velen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email