Invloed van de grijzen

Invloed van de grijzen

De grijzen zijn eigenlijk lastiger te traceren. Ze zijn met veel, kleurloos en onbezield, maar oh zo aanwezig. En ze vertonen extreem kameleongedrag. Ze maken zich onzichtbaar door hun onopvallendheid en zijn daardoor des te prominenter aanwezig zonder dat jij dat door hebt.
Waar de één wegvalt staan er tien op. Genoeg kleurlozen in de astrale werelden. En helaas genoeg kleurlozen in de echte wereld. Die met deze onbezielde trilling in hun systeem in de wereld geboren worden en de kleur aannemen van de overheersende mening/trilling/gevoelstemperatuur.
De grijzen hebben geen eigen mening, maar zijn ze eenmaal een mening toegedaan dan gaan ze er letterlijk voor door het vuur.
In de astrale werelden zijn zij het die gemakkelijk ingezet kunnen worden om op alle lagen verstoring aan te brengen in een mens zijn leven.
Door ongezien ( de meesten onder ons zien hen niet) hard te schelden in iemands oor en hen daardoor in de war te brengen, hoofdpijn te bezorgen, gedachten te misvormen en daardoor de energie in een lage trilling zetten.
Vaak zijn er meerdere grijzen tegelijkertijd die elkaar afwisselen en/of versterken.
Door pestgedrag; energetisch duwen of laten struikelen. Aanrakingen in allerlei vormen met zeker seksueel getinte handelingen er in.
Door in iemands omgeving in een ander persoon een karaktereigenschap te versterken, waardoor die de behoefte voelt om de ander te gaan kleineren en voor schut te zetten.
Op deze manier kunnen grijzen de omgeving waarin je woont/werkt/leeft dermate beïnvloeden dat mensen soms in opperste wanhoop zelfmoord plegen.
Door de acties van de grijzen wordt de trillingsfrequentie van iemands aura lager en lager gebracht. De persoon wordt vaak ziek. Soms zetten ze hen aan tot alcohol/drugs of ander misbruik waardoor de aura verzwakt, er rafels en gaten in ontstaan en de grijzen het bewustzijn van iemand zelfs induiken. Hierdoor ontstaat inwoning van de ergste soort. Men noemt dit ook wel auralifters.
Ik heb in mijn leven geleerd dat het niet de zwarten zijn waarvoor je op moet passen, maar de grijzen. 1 zwarte ziel kan honderden grijzen tegelijkertijd aansturen. In een hiërarchisch systeem van zwarte meestervormen zijn de taken nauwgezet verdeeld. En de grijzen zijn de slaafjes die het echte werk uitvoeren. Hoe lager het niveau van de zwarte meester is, hoe lager de intenties van de grijzen worden. Ik heb hen nauwgezet bestudeerd. En weet hoe ze denken. Of eigenlijk NIET denken, maar DOENdenken in naam van een ander.


Als je hen hierop aanspreekt ontstaat er een grappig verschijnsel.
Ten eerste zijn ze ontzet dat je hen ziet en doorziet. Ten tweede worden ze door mijn vraagstelling aan het denken gezet en kunnen ze vaak geen antwoorden geven op die vragen. Ze raken in verwarring en trekken zich terug. Bied ik hen dan ook nog een overstap met bijkomende voordelen aan naar het licht dan zijn ze geneigd om over te stappen als ze eenmaal snappen waar ze mee bezig zijn. Anderen " denken " hierover na ( lees ; wegen de voor en nadelen af) en weer anderen beginnen hun campagnes heftig op te voeren in een ultiem NEE!
Als de keus gemaakt is, is het tijd voor de volgende stap.
De ene groep wordt opgehaald en " overgezet", de andere groep laat ik denken maar ik snijd de wegen naar de lagere dimensies af zodat hun back-up weg valt en de anderen achtervolg ik tot in hun nesten, sorry woningen en vervolgens raad ik hen aan niet meer naar mij of de persoon waarvoor ik hulp vraag terug te keren.
De grote schrik als ze bemerken dat ik hen weet " wonen" is hilarisch.
Vooral als ik laat zien dat ik van het licht ben. Dan worden de steden, ramen deuren gebarricadeerd omdat ze denken dat ik daar dan niet in kom. Ze zijn niet gewend dat men hen vindt in hun zwart grijze bolwerken van duistere zompigheid. 
Ik heb echter zo vaak door de straten en pleinen van die steden gewandeld dat ik er feilloos de weg weet. Zelfs de achterdeurtjes ken ik. Het heeft dus geen zin om mij buiten te sluiten. 
Vaak zien die bolwerken er uit als middeleeuwse burchten, met overal wachters en harnassen en zwart wapengekletter.
Hun angst om zelf tot prooi te worden gemaakt is heel groot.
Deze bolwerken zet ik dan met behulp van anderen in een ring van violet licht. Het zal een tijdje duren voordat ze naar buiten durven komen. Op deze manier isoleer ik de bolwerken. Ik verbreek de bovengrondse en ondergrondse verbindingswegen. Zodat ze geen netwerken in stand kunnen houden. Ze komen meer en meer op zichzelf te staan en raken hun onderlinge verbonden en codes kwijt. Wat gunstig is, want daardoor wordt de energie steeds meer ondermijnd en wordt het WIJgevoel steeds kleiner.
De zwarte meesters haten mij er om. Ik weet dat en loop altijd gevaar. Al van jongsaf aan. Maar door de hoge beschermingsgraad die ik ook bij me draag, kunnen ze me niet echt elimineren. Wel aanvallen natuurlijk, ondermijnen en zwak proberen te maken.
Soms reis ik via het bewustzijn van iemand mee naar " beneden". Ik ben dan zelf een auraliftster. Zo kom ik heel gemakkelijk overal binnen. Luister ik belegde vergaderingen, gesprekken enz. af.
In die bolwerken zijn altijd grote pleinen waar de massa zich verzameld bij tijd en wijle. Men krijgt dan ellenlange preken en lezingen te horen waarin vooral de nadruk gelegd wordt op wat de grote meester zelf ziet als " De Waarheid." Zielen worden geïndoctrineerd en gehersenspoeld tot op het bot. Hun ogen zijn op een gegeven moment ook leeg. En met zo'n gehersenspoelde boodschap worden ze dan naar de aarde gestuurd om er geboren te worden. En hun boodschap te verspreiden. Zo dienen de grijzen een geweldig doel. Hun grote aantallen zijn enorm geschikt om het wereldbewustzijn in een lage trilling te houden.
Wat uiteraard niet de bedoeling is.


Dus als ik de kans krijg om via een zwarte meesterziel af te dalen naar deze bolwerken en pleinen dan doe ik dat. 
Ongezien luister ik mee. Bedraad met het licht van de engelen en de sterren.
Ik beïnvloed van binnen uit de woorden van zo'n meester. Waarbij hij zichzelf tot zijn verbijstering heel andere woorden hoort spreken dan de bedoeling was. Ik verwerk door zijn woorden heen een boodschap van licht. Om de grijzen wakker te krijgen en hen aan te zetten. Velen reageren op die trillingen, beïnvloedbaar als zij zijn. Ik laat hen " horen" dat er andere werelden, kansen en ordes bestaan waarin hun slavernij wordt afgeschaft en zij erkent zullen worden om wie zij zijn. Ik keer alle woorden van de meester om. Dan ontstaat er gemor, geduw en getrek en zo komt er heel snel een opstand tot stand. Hier gaan maanden van voorbereidende werkzaamheden aan vooraf. Ik doe dit niet alleen, ik ben niet gek. Andere lichtwerkers zoals ik doen mee. Op het hoogtepunt van het festijn laten we lichtflitsen los. Als vuurwerk, ter ondersteuning van de feestvreugde. Alles wordt helderder, duidelijker zichtbaar. Zielen worden wakker en accepteren hun grijsheid niet langer. De steden lopen leeg, men gaat op weg naar een ander oord. Het licht brandt alle onechtheid achter hen weg. Dus er blijft niets over van zo'n bolwerk. Niets. 
Zo zijn er in hoog tempo veel zwarte en grijze lagen weggebrand. Verlaten oorden, waar niemand meer is. De plaatsen hebben zichzelf opgeheven. De echo er van klinkt door naar de aarde. We zitten er midden in.
De verandering is niet te stoppen.
Veel zielen kunnen niet meer terug naar hun bolwerken. Ze dwalen door de tijd en zoeken naar elkaar. Om aan te hechten en groepen te vormen. Of worden aangetrokken door de trilling van plaatsen waar de heersende regimes lijken op de energie in hun astrale woonplaatsen. Daarom moeten we er voor zorgen dat ook hier op aarde die bolwerken steeds minder groeiruimte krijgen.
Door de ontmanteling van de poortwachterssystemen zijn we daar al een heel eind mee op weg. 
De aangehechte webdraden, waaronder veel koorden waar grijzen aan vast zitten branden weg. Ook direct achter de aardse schermen zaaien we nu onrust en paniek. De plaatsen en mogelijkheden waar dit soort energievormen elkaar kunnen vinden en versterken worden steeds kleiner.
En we gaan door. Net zolang tot de energie van macht en onderdrukking ophoudt te bestaan op deze planeet.


Heb je meegekregen hoe de mensen in Noord Korea na de dood van hun leider om het hardst moesten huilen voor het oog van de camera. De zgn. rouwende natie. En hoe degenen die niet hard genoeg huilden 6 maanden werkkamp hebben gekregen al straf. Anno 2012!! Daal via de kern van het chakra van dit land af in de laag astrale werelden en je ziet iets wat ik in bovenstaand artikel heb beschreven. Maar ooit dringen we ook door in die afgelegen oorden. De ontmanteling vindt plaats vanuit de diepte. En dan kan op aarde de verschuiving een feit worden.
Na de val van Khadaffi ben ik opgehaald en meegenomen in de energetische tunnels onder dat land. Ongelooflijk wat ik daar gezien en gevoeld heb. Verborgen piramidekamers met wapens en voedsel om lange tijd een belegering te kunnen weer staan. Kamers met gemanipuleerd DNA om een monsterlijk mensenras mee te kunnen creëren. Met kennis uit het oude Atlantis gemaakt. Maar in razend tempo opgehaald door het Ashtar Command, zodat niemand er meer bij kan. Zo kan ik uren door gaan met vertellen. Maar ik doe het niet. Het moge een feit zijn dat de Lucifercode gekraakt wordt en in zijn voegen wankelt. We zijn er nog niet. Maar we komen er wel. Ooit.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email