Ziels adoptie

Ziels adoptie

In een vorig artikel heb ik jullie beschreven hoe je heel zware zaken aan de engelen kan aanbieden ter adoptie. Een mooi gegeven.
Ik wil hier dieper op door gaan.
Het is nl. zo dat de vele zielen die binnenkort energetisch dakloos raken ( zie vorig artikel) ook ter adoptie worden aangeboden.
Dit klinkt gek, maar dat is het niet.
Ik zal jullie uitleggen waarom.
Als een cyclus ten einde loopt dan komt er ook altijd een adoptieplan tot stand. Om in versneld tempo zielen die laag van trilling zijn de gelegenheid te bieden om sneller hun frequenties te laten verhogen
Ook in onze tijd leven er al veel energetische adoptiekinderen onder ons.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Er bestaat een heel ingewikkeld plan. Vanuit De Witte Broederschap aangestuurd. En door de lichtmeesters erkend. Binnen dit plan bestaat er de mogelijkheid om als toekomstig ouderpaar met een hoger bewustzijn een ziel te adopteren die ooit op aarde bij hen geboren gaat worden. 
Er wordt gekeken naar gelijkenissen, oude levens. Er wordt gekeken naar de miljoenen mogelijkheden die er zijn. Soms wordt er zelfs gekeken naar het feit of het mogelijk is dat een aantal zielen tegelijk binnen een land, zielsfamilie geboren kan worden. Zodat in een bepaald circuit/netwerk een collectieve verandering optreedt.
Dat is in deze tijd aan de gang.
Veel gezinnen leven momenteel met een adoptiekind in huis. Niet fysiek, maar energetisch. Het is een enorm zware taak om zo een kind te begeleiden. Want het trekt de algehele trilling in huis graag naar beneden. Het is veelal een problematisch kind. Een kind met twee gezichten. De lichtkant wordt getriggerd, en de duistere kant komt in verzet hiertegen.
Vanaf de jaren tachtig zijn er vele van deze zielen ingestroomd.
Zij leven in gewone gezinnen, waarin beide ouders een lichtcode dragen of één van beide ouders. Soms trouwt één van beiden beneden zijn/haar lichtfrequentie om dit adoptieplan aan te kunnen gaan. Dat kan een karmische reden zijn. bijv. als één van beiden door dit adoptieplan een oude schuld wil inlossen. En de ander sterk genoeg is om beide zielen omhoog te trekken eventueel.
De ziel die zich in dit gezin geplaatst mag weten is veelal extreem angstig. Huilt vaak vanaf de geboorte, want het herkent " de familie" niet of de familiecode.
De angst wordt op latere leeftijd veelal overstemd door enorme driftbuien. Want als je vanuit de oude code gedacht je macht neerzet zaai je verwarring en kan je met jouw kracht het gezin terroriseren. Het zelfbeeld is extreem laag of hoog. Men wordt gepest of pest zelf. Er bestaat veelal een zwakte in het systeem t.a.v. verteringsprocessen dat zich uit in bijv. voedselallergie of voedselintolerantie. De geest verdraagt de omgeving niet. Het lichaam verzet zich. Het celbewustzijn moet zich nl openen voor de hogere trillingen. De oude energie moet er uit, de nieuwe mag ontwaken.
Zij keren zich af van systemen waarin anderen macht over hen hebben. Bijv. school. Ze zijn heel gevoelig voor de kwaliteit van de groepsgeest en laten zich er door beïnvloeden. Of staan extreem op zichzelf. Kunnen zich slecht verbinden met anderen. Ze komen snel en soms al op heel jonge leeftijd in aanraking met alcohol en drugs..het middel om hun trilling te stabiliseren in oude patronen. Criminaliteit loert om de hoek. Vooral in de puberteit kan je zo een kind bijna niet bereiken. Het trekt een wissel op het gezin.
Van te voren wordt bekeken of een gezin energetisch in staat is om zo'n kind te begeleiden. De lichtkracht en stabiliteit in het gezin bepaalt de laagte van de code. Hoe hoger afgestemd hoe lager de kracht van de code mag zijn. Juist omdat dit balans schept. En vooral ook omdat je het anders niet aan kan. Je zal nl. bij de opvoeding van zo'n kind vaker een beroep moeten doen op je intuïtie en eigen middelen moeten zoeken om dit kind te helpen. In het reguliere circuit kom je met hen nl. niet ver. Ze doorzien de hulpverleners snel en geven gewenste antwoorden, zodat ze weer zo spoedig mogelijk " genezen" kunnen worden verklaard. Wat hen gek genoeg vaak nog lukt ook.
Je krijgt heel moeilijk vat op het kind zelf en men draait alle kanten uit.
Wat ik nu beschrijf is slechts een indicatie. Er bestaan vele varianten.
De afgelopen jaren bestond de groep adoptiezielen meestal uit getraumatiseerde Atlantiszielen. Van welke kant van de code dan ook.
Een andere groep adoptiezielen komt uit oorlogsgeweld, waar ook ter wereld.


De groepen die nu onderweg zijn, bestaan uit zielen die vele levens op dezelfde plek geleefd hebben al of niet onder het bewind van een tiran. En geen idee hebben hoe het er in andere delen van de wereld aan toe gaat. Denk aan wat de Tsunami een paar jaar geleden heeft bereikt. Miljoenen zielen in een keer losgesneden van hun DNAstrengen en overgebracht naar incubatieruimtes. Deze zielen staan op het punt om op aarde terug te keren in een voor hen heel andere levensomstandigheid.
En dan de Luciferkinderen. Zij die uit de bolwerken van macht en ontkrachting komen. En dakloos raken.
Ook zij komen in aanmerking voor een adoptieplan.

In een volgend artikel zal ik hierop door gaan.

Er is veel geschreven over sterrenkinderen, ook door mijzelf en dat is heel mooi.
Maar we moeten ook onder ogen zien dat er Luciferkinderen zijn.
Juist NU moeten we dat goed zien.
Vanuit onze verantwoordelijkheid t.o.v. onze planeet en de sterrenkinderen.
Hemel en aarde reiken naar elkaar.
In alle facetten van ZIJN.

Laten we niet de ogen sluiten, maar ZIEN.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email