Waterdraken

Waterdraken

Op alle niveaus worden de matrixen van onze planeet verbonden. Vanuit het drakengrid worden de oergrids geactiveerd. Ook de walvis en dolfijnengrids worden vanuit deze omgekeerde beweging aan het werk gezet. Golven van licht verspreiden zich door de matrixen. Als golven in de zee. Eb en vloed. Bij volle maan is de golfbeweging het sterkst.
Een aantal jaren geleden heb ik opdracht gekregen van de lichtmeesters om alle wateren van deze planeet aan elkaar te koppelen en te zuiveren. Een enorme opdracht, welk fenomeen ik in groepsessies en individuele sessies voluit heb aangepakt. En hierin was ik niet de enige natuurlijk. Wereldwijd zijn lichtwerkers bezig om in groepsverband of individuele basis de energie van water te zuiveren. Lees hierin ook over het werk van de Japanse wetenschapper Emoto, om te leren hoe watermoleculen zich verhouden tot energie. Water is levenswater. De moleculen van water dragen levenskracht met zich mee. Zonder water is er geen leven mogelijk. De verdeling van water, de onzuiverheid van water is een groot probleem op deze planeet. Terwijl dit eigenlijk geen probleem hoeft te zijn als we erop de juiste manier mee om gaan. Er is recent ontdekt dat er onder Zuid Afrika een reservoir water opgeslagen ligt van bijna twee miljard jaar oud. Zo zullen er ongetwijfeld meer reservoirs zijn die op grote dieptes liggen. En om dit water gaat het. Oerwater. Waar oerkrachten aan gekoppeld zijn. 
Op het moment dat je de lopen van rivieren en zeeën gaat volgen kom je achter bijzondere ontdekkingen.
Zoals bijv. het fenomeen dat ook rivieren en zeeën hun eigen bescherm deva's hebben. Natuurwezens die met water verbonden zijn maar door de ontkrachting van het water bijna uitsterven. In Finland is dat het geval geweest met de nymphen, die op sterven na dood waren. En we hebben die wezens nodig om het onderhoud van onze wateren te kunnen waarborgen. 
Door de ontkrachting van het water in zijn algemeenheid zijn er ook slechte natuurkrachten geboren. Akelige grauwe wezens die een ongelooflijke territoriumdrift bezitten. Het liefst leven zij bij riviermondingen en vallen zij alles aan wat die rivier opvaart/zwemt. Zij leven graag in vervuilde poelen en moerassen. Leggen er eieren in en vermeerderen hun soort. Een grauwe waterdraak is in staat om schepen te laten vergaan. Heel bizar. Nu de krachten zich omkeren is het belangrijk dat de wateren van deze tegenkrachten worden gezuiverd. Die " strijd" is volop gaande. Al een aantal jaren. Maar zolang de vervuiling het wint kunnen deze krachten altijd terug keren. We moeten dus menselijkerwijs oplossingen zoeken voor dit probleem. Dat zal ook gaan gebeuren. In de tussentijd leveren de gouden draken van de grote centrale zon een gevecht met de waterdraken om ze van hun territorium af te krijgen. Zij vullen de rivieren en zeeën met goud licht en regenboogtrillingen. De dolfijnen en walvissen gronden deze energie via hun wezen in de zee. Vissen, koralen, zandkorrels en zeestromingen nemen deze tonen over en gaan op grote schaal de energie van het water veranderen. Ook mensen die via hun zielentoon de watermoleculen kunnen veranderen worden naar de zee getrokken, zij gaan duiken en zwemmen in die zee. Binnenkort vertrek ik zelf weer naar de rode zee. In dit gebied moet een enorme klankverandering op gang worden gebracht. Al zwemmende in die zee kunnen de sterrenklanken en kleurentrillingen overgedragen worden aan het water en een positieve bijdrage leveren aan de zielenklank van dit gebied.
De grote verandering die gaande is vanuit het Midden Oosten is enorm. Al het leven en vooral het water moet hieraan gekoppeld worden. Als jullie dus denken dat ik op vakantie ben, dan zie je nu dat dit niet waar is. Ik ga om te werken, keihard te werken. Alleen is dit werken eigenlijk een feest. Want via de netwerken worden naar mijn bewustzijn alle energiepoorten die nu geopend zijn doorgetrokken. Alle verbindingen die in mijn netwerk aanwezig zijn worden gekoppeld en door die verbindingen klinkt het lied van de komos, de sterren, de aarde en al het leven op aarde dat zuiver en liefdevol is. Dat is ongelooflijk heftig, iedere molecuul in mijn wezen wordt daardoor aangetrild. Grote krachten stromen door mij heen. En dat is toch vakantie..dat is genieten. Dat is al drijvende in de zee, in alle heftige rust de fanfare van het zielenlied spelen en aan de vissen overdragen.
In dat water word ik ongezien door anderen omringd door regenboog waterdraken, gouden dolfijnen en vissen in alle kleuren van de galactische stralen. Zij helpen mee om de klanken en trillingen te verdelen, en over te dragen aan de matrixen. We verbinden in zonne-hartekracht en laden de rode zee op met dit fenomenale licht. In deze zee zwemmen elk jaar duizenden toeristen die uit alle richtingen komen om hierin te baden. Ook zij worden aangeraakt door dit licht en komen in het lied van de verandering terecht. Hun ziel wordt schoongespoeld en gezuiverd. De zee spoelt aan op de kusten van alle landen rondom deze zee die betrokken zijn bij de grootste verandering ooit. Het stroomt rivieren in en gaat alsmaar verder en verder de wereld verlichten.
Ik op mijn manier en jij op de jouwe zijn daardoor in staat om zelfs water in " wijn" te veranderen. Voel je wat ik bedoel? Dan ga je voorbij aan het IK gevoel…maar doorgrond je de samenwerkende zielenkracht die door het oerwater wordt overgedragen aan de Totaalziel van deze wereld. Als je dat begrijpt dan wens ik je toe dat ook jij de wateren gaat voeden met positief geladen deeltjes. Want alle natuur water wezens moeten weer terug kunnen keren op hun oorspronkelijke plaatsen. De aura van het water mag openen en plaats bieden aan welk lichtwezentje uit welke dimensie dan ook.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email