Deportatie

Deportatie

Door alle nieuwe energiestromen heen lopen nog wat oudetijds -bewegingen.  En soms moet ik er nog even aandacht aan schenken en hen benoemen.

Zo is er tijdens de laatste volle maan een beweging op gang gebracht die zeker bijzonder is te noemen.

Zoals jullie weten heb ik binnen de taakstelling van mijn opdracht veel en langdurig gewerkt aan het aanraken en opruimen van enorme karma trajecten die nog  vanuit het oude Atlantis speelden. Ik heb daar zowel binnen de witte tempelprocessen als binnen het hoofdstuk Atlantis uitvoerig aandacht aan besteed.

Nu neem ik jullie nog even mee naar het gebied rondom Leiden ( Zuid Holland, Nederland). Via dat portaal hebben zich veel Atlantisontruimingen en veranderingen voor gedaan. Laatst werd ik er door mijn gidsen opmerkzaam op gemaakt dat er binnen het DNA van de Atlantisfamilies nog wat  uitzuiveringen moesten plaats vinden.

En inderdaad werd ik weer regelmatig terug gebracht naar locaties waar zich in die tijd veel karma heeft opgebouwd.

Ik zal niet alles vermelden, maar het volgende fenomeen is erg belangrijk.

Zoals jullie weten worden onze persoonlijke processen aangestuurd door datgene wat zich in ons hoger bewustzijn heeft opgeslagen, in de zgn. Overziel. Als de overziel lichtend en helder is dan worden de persoonlijke processen ook vanuit de witte Meesters aangestuurd en begeleid. Zitten er echter nog wat zwarte “ bronnen” in een ziel dan kan er zich vanuit de zwarte gedachte ook een duistere overziel gevormd hebben. Deze overziel heeft veel macht en kan via de persoon waar deze mee verbonden is enorme onheil aanrichten. Vanuit de zwarte meestergedachtes is dit natuurlijk fijn, hoe zwarte de overziel is en hoe sterker, hoe meer men met negatief machtsvertoon kan bereiken. Nu zijn er nog een aantal zielen die vanuit het oude Atlantis vast zaten aan de zwarte overziel. Je kunt deze Overziel zien als een enorme gestalte die zich ver over de persoon heen uitstrekt en de persoonlijkheid van een aards mens middels zijn gedachten en impulsen aanstuurt. Alsof deze mens als een marionet via onzichtbare draadjes aan deze duistere schaduw vast zit.

Er waren al heel wat draadjes geknapt, maar onze lichtvrienden hebben het volgende gedaan.

Tijdens de laatste volle maan zag ik een enorm ruimteschip dwars door de maan komen zweven. Toen ik vroeg waarom ze door de maan kwamen, kreeg ik als uitleg dat in de kern van iedere planeet portalen zitten en dat ruimteschepen van deze portalen gebruik maken om lichtstelsels binnen te komen.

Door de trillingen van de laatste volle maan werd dit ruimteschip ons lichtstelsel binnen gebracht en het landde boven Zuid Holland.  Recht boven de Siriuspoort die zich in het energetisch gebied boven Leiden bevindt.

Het schip zelf kwam van Sirius.

Er kwam een lichttrap naar beneden en ik zag Sirianen in hun typische kledij afdalen naar de aarde. Aan de voet van de trap stond een deemoedige gestalte klaar, de handen geboeid achter de rug. De gestalte werd meegenomen in het schip en daar in een aparte ruimte geïsoleerd. Daarna daalden de Sirianen weer af en haalden ook anderen op.  Zij werden allemaal in aparte ruimtes gezet.

De leider van het schip vertelde mij dat deze zielen terug gebracht werden naar Sirius, daar zouden zij in een soort heropvoedingsprogramma gezet worden. Zij zouden te lang vast zijn blijven zitten aan hun oude, vernietigende principes en niet meer kunnen functioneren vanuit hun licht overziel. Dat klonk logisch. En toen ik mij vervolgens met deze zielen verbond zag ik hoe zij van hun aardse persoon werden gescheiden. Het zwaard van Michael zag ik flitsen tussen de zwarte overziel en hun menselijke identiteit op aarde en de gestaltes scheidden zich.

Er werd me gezegd dat deze beweging drie dagen ging aanhouden en dat er in die drie dagen veel oude bewindsvoerders vanuit Atlantis gescheiden zouden worden van het menselijk DNA-patroon.

Door dit te doen en de persoonlijkheid op aarde te strippen van zijn zwarte overziel komt de op aarde achtergebleven persoonlijkheid er alleen voor te staan. Deze kan niet meer gebruik maken van de back up die de zwarte overziel doorgaf en moet nu laten zien waar men zelf staat. Of dit gaat lukken is nog een open vraag. Het is nu nog niet duidelijk welke zielen op eigen kracht bij hun innerlijke zachtheid en goedheid gaan komen. Lukt het hen dan kunnen zij enorm veel karma opruimen en hun krachten in de nieuwe tijd schenken aan een ontwakende wereld. Lukt het hen niet dan zullen zij een lesje in nederigheid moeten leren en dat zal er in resulteren dat zij in een volgend leven zwaar gehandicapt geboren gaan worden. Zodat zij gaan ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van de goed- of kwaadwillendheid van een medemens als je zelf niets kan.

Een strenge les. Maar noodzakelijk. Deze zielen hebben in het verleden veel kwaad gesticht. Veel mensen gehandicapt gemaakt door hen te misleiden en/of te mishandelen. Lees hierover de Atlantisstukken en de Tempelseries.

Ik hoop dat velen van hen bijtijds wakker worden en goed zullen gaan doen. Ik hoop het echt.

Maar alles zal zich voltrekken langs de weg van gerechtigheid en deze weg liegt nooit.

Zo was ik een stille getuige van een enorme deportatie. Een doeltreffende deportatie. Want als de trillingen wereldwijd gaan groeien zullen velen hun zwarte Overzielen moeten loslaten. En zal het wereldwijd gaan geschieden dat deze deportaties plaats kunnen gaan vinden.

Wat eigenlijk een feest is, want als de zwarte Overzielmaterie verdwijnt en de Lucifercode nog verder afbrokkelt worden we werkelijk vrij gemaakt.

Het zal nog tijd kosten eer het zo ver is.

Ik beschrijf dit proces zoals ik het gezien heb. Niet meer en niet minder. Zoals ik al schreef…de oude tijdscodes zijn nog niet helemaal uitgezuiverd en zolang er werk te verrichten is aan deze processen zal ik daar zeker af en toe bij gehaald worden.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email