Het Eiland van smaragd 1

Het Eiland van smaragd 1

Ergens in tijd en ruimte, verscholen voor het zicht van vele mensen ligt het smaragden eiland.

Dit eiland heeft een kosmische verbinding met Engeland en de  kosmische Drakenpoort.

Het is een van de oudste poorten van onze planeet.

Een scheppingspoort.

En in deze poort is beweging ontstaan.

Het smaragden eiland wordt opgeroepen uit de mist.

Het mag er weer Zijn.

Van oudsher is dit een heilig eiland.

De smaragden straal verbond alle lagen van Zijn.  De devarijken en de engelrijken. En alle andere rijken er tussen in, werden door de energie van dit eiland  in elkaar verweven.

Om het smaragden eiland heen liggen duizenden kleinere eilandjes. Ik noem hen Tempeleilandjes.

Elk wezen van goede wil dat verbonden is met de straal van smaragd heeft hier zijn ziele – eiland.

De smaragden Tempel in ons heilig hart geeft een signaal af.

Bij allen die opnieuw in hun kern verbonden worden met dit licht komt de aloude verbinding naar de tempeleilandjes weer op gang. Zo zou je zomaar kunnen ervaren dat ieder hier zijn ziele -eiland bezit.

En dat er vanuit de ziel een verbinding op gang aan het komen is tussen beide werkelijkheden in.

Het smaragden hart in ons wezen vormt de toegangspoort naar een van de Tempeleilanden. En vanuit dit hart wordt het smaragden pad naar deze werkelijkheid geopend.

Velen worden opgeroepen om hun priesterfunctie op het eiland op te nemen.

Dat is bedoeld om het eiland te beschermen en bekrachtigen.

Iets kan pas ontstaan als er draagkracht genoeg is.

 

Wordt vervolgd…

Print Friendly, PDF & Email