Het Eiland van smaragd 5

Het Eiland van smaragd 5

Elk eiland bezit een bepaalde klanktoon. Die via het Grote kristal in het midden wordt versterkt.

De klanken resoneren door tot in de grotten en omhullen de aanwezige draken met een hemels geluid.

Bij een draak die volledig in zijn kracht staat, hoor je die klank ook vanuit zijn/haar hart klinken.

Zo worden klank en kleur verenigd in het draken bewustzijn. En wordt er harmonie aangebracht in de scheppende kleurtonen van ons lichtstelsel.

Die kleuren en klanken zijn nodig om een basisveld van licht te scheppen, van waaruit nieuwe scheppingspatronen geboren worden.

De schaduwdraken laten zware bromtonen uit hun harten klinken. Deze overstemmen de hogere tonen.

Zo wordt in zijn algemeenheid de grondtoon te zwaar.

Deze mag  omgebogen worden naar een  lichtere  klankkleur en samensmelten met de hogere tonen  in een harmonieus patroon.

Met het genezen van de schaduwdraken worden schaduwpatronen genezen.

Deze worden als het ware opgenomen in de lichtere kant van het bestaan.

Zo buigen we vanuit een diepe laag de grondtoon van ons lichtstelsel om.

De toon werkt door alle lagen van bestaan heen.

Door natuur en dier, mens en sterren.

Als de herenigde zielentoon van ons lichtstelsel weer werkt, kan er een hereniging plaatsvinden in alle lagen van de samenleving.

Broeders en zusters die elkaar vinden in een gemeenschappelijke toonsoort zijn in staat om met elkaar het scheppingslied te componeren. Zij werken samen en verenigen zich.

Daarom is het belangrijk dat er ook op dit niveau een heling plaats vindt in de zielenkroniek van ons lichtstelsel.

Deze maand start dit op via de drakenlagen.

Oude koorden die knappen laten geketenden los.

Zo kunnen onderworpen draken terug keren naar hun rechtmatige plaats en herstellen in hun eer.

Zo kan er op elk draken eiland een toonsoort geboren worden die van belang is voor het totale creatieproces van de wereld.

Elke toonsoort zal resoneren in de grote kristallen in de middencirkel.

Doorklinken tot in alle grotten en bergen van deze eilanden reeks.

Via de gesteentes en  het water zal het doorstralen naar de wijde omgeving en van daaruit de aardse lagen bereiken.

Zodat elk gesteente, elke grot en elke oerwaterstroom zich zal opladen in deze vibratie.

Het lijkt een sprookje, maar dit is het niet.

Dit is samenwerken op vele lagen. Achter de schermen van het zichtbare voltrekt zich het wonder.

De  onzichtbare  landen bestaan.

Zij zijn er echt.

In al hun grootsheid en glorie.

Veel complexer als dat een op aarde levens mens maar vermoeden kan.

En zij maken zich kenbaar.

Aan ons.

Dat is op zich al een wonder.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email