Teruggave van eigendommen

Teruggave van eigendommen

Al vele malen heb ik geschreven over Atlantis. En over de moeizame ontwikkelingen er om heen.
Over de gouverneurswoning, de slavenportalen en de boekrollen waarin archivarissen de tijd optekenden. En de familiegeslachtslijnen documenteerden.
Dankzij het feit dat veel van deze verborgen documenten aan het licht zijn gekomen en door het Ashtar Command werden ontcijferd, zijn er ook veel ontwikkelingen op gang gebracht. Vlak voordat Atlantis verging was de situatie op het continent zeer zorgwekkend. Met name de onteigening van oorspronkelijke Atlantisbewoners, de overname van hun domeinen, huizen en levens is zeer dramatisch geweest. De uittocht, de deportaties ( soms zelfs naar andere sterrenstelsels), de knechting van deze mooie zielen is een pijnlijk verhaal in een al even pijnlijke geschiedenis. Fantoompijn op diep niveau met schrijnende littekens.
Ik heb jullie verteld dat de gouverneurswoning van één van de twaalf provincies is terug gevonden en weer bewoonbaar gemaakt. En dat de extreme veiligheid rondom deze zaken is opgevoerd tot de hoogste prioriteit.
Dit alles moet in volmaakte veiligheid gerestaureerd en hersteld worden.
Het mooie is dat er op dit moment al domeinen teruggegeven zijn. Dat vele zielen die lange tijd niet in hun huis of landgoed konden leven er nu weer in terugkeren. Ontroerend en werkelijk schitterend. Er vinden vele herenigingen plaats. Zielsdankbaarheid is daarvoor het juiste woord.
Het is nog lang niet af.
Vanuit de provincie moeten ook nog andere provincies worden ontsloten. En niet overal op de wereld kom je zo "gemakkelijk" in de energieportalen als hier in het vrije westen. Er zijn gebieden waar portalen, gebieden en provincies moeilijk bereikbaar zijn vanuit de kosmos omdat er oorlog gevoerd wordt, of omdat er zeer dogmatische zielen wonen die dit alles verhinderen/bemoeilijken. Er drijft dan een energetische vertroebelde laag die bijna ondoordringbaar is. Zodat de portalen in die energievelden moeilijk ontsloten kunnen worden.
Genoeg werk aan de winkel nog.
Maar het begin is gemaakt.
En daar gaat het om.
Het zonnegoud van deze tijd kan je helpen helen tot in je diepste kern. 
Doorstraal jezelf en vooral je DNA met een goudgele zalf van licht en kracht. Zodat dit tot in de diepste lagen van je zijn kan doorwerken.
Als nectar voor de ziel, als heling voor je geest en als kracht voor je hart.
Nu is het moment gekomen dat je niet langer door je DNA heen echo's omhoog trekt, maar zalf op de wonde legt. Een zalf die diep intrekt tot in de kern van de pijn. Die afdaalt tot in je diepste zelf en je oude pijnen heelt. Je echostem mag zwijgen. Je licht mag stralen. Je bent weer thuis. En herenigd met dat wat WAS.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email